... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

7.5.12

Pemantauan Dalaman Pelaksanaan PBS di Sekolah Masing-masing


Lembaga Peperiksaan melalui suratnya yang bertarikh 25 Mac 2012 telah meminta semua sekolah menjalankan pemantauan dalaman ke atas pelaksanaan PBS di sekolah masing-masing.  Pemantauan hendaklah menggunakan instrumen yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan dan ditadbir mengikut peraturan pentadbiran pemantauan PBS yang telah ditetapkan.

Sekolah diminta mencetak laporan pemantauan dalam dua salinan.  Salinan pertama disimpan dalam fail induk PBS sementara salinan kedua dihantar ke Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan.

No comments:

Post a Comment