... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

25.11.09

Mesyuarat Pengurusan Guru Besar/Pengetua

Mesyuarat tersebut telah diadakan di Hotel Corus Paradise, Port Dickson dari 18 hingga 20 November 2009. Kehadiran seramai 39 orang dicatatkan termasuk wakil dari SMK Abu Bakar Baginda yang dijangka dibuka awal tahun hadapan.

7.10.09

KEDUDUKAN GURU BESAR DALAM PELAKSANAAN ARAHAN CUTI GANTI MENGIKUT SURAT KEM PELAJARAN MALAYSIA KP(BS/PSR)8502/04/Jld.23(23) BERTARIKH 26 OGOS 2005

Dalam Mesyuarat Agung baru-baru ni ada dibangkitkan mengenai hal di atas. Berikut ialah cabutan daripada surat edaran MGB Negeri Selangor Bil(36)dlm.SU/MGBS/AM/05 bertarikh 14 September 2005. Namun begitu sekiranya terdapat surat yang lebih terkini mengenai hal ini, maka harap dapat dimaklumkan agar ia dapat dikemaskini.

"6. Dengan itu, Majlis Guru Besar Selangor menyarankan supaya tuan datang ke sekolah dan mengajar serta bertugas seperti biasa pada hari-hari Sabtu yang ditetapkan untuk cuti ganti. Dalam cuti penggal persekolahan hujung tahun yang panjang itu, tuan berhak mendapat cuti gantian seperti diperuntukkan di bawah Perintah Am Bab C no 40 yang berbunyi "Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian oleh Ketua Jabatan kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti gantian, hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu."

7. Tuan tidak perlu memohon cuti kerana itu adalah hak tuan, memadailah dengan memberitahu Pegawai Pelajaran Daerah mengenai perkara ini."

28.8.09

Permohonan Pertukaran Guru Januari 2010

Ini merupakan minit curai yang sempat dicatat semasa taklimat di PPD semalam.

 1. Antara negeri menggunakan e-GTukar sementara bagi permohonan antara dan dalam daerah masih menggunakan manual
 2. Semua User ID dan Password pengguna (6 hingga 16 aksara) dalam e-GTukar yang lalu telah diset semula. Oleh itu semua yang berkenaan perlu mendaftar semula
 3. Guru Besar, PK, PK HEM, PK Kokurikulum dam PK Petang perlu mendaftar sebagai pengesah. Walau bagaimanapun hanya seorang yang akan melakukan pengesahan mengikut hirarki jawatan.
 4. Tarikh penting:
  1 – 5 September 2009
  Guru Besar dan semua PK mendaftar sebagai pengesah. JPN akan menelefon mereka yang belm mendafar mulai 6.9.09

  1-30 September 2009
  Permohonan dibuka

  1/9 – 2/10 2009
  Proses pengesahan. Pemohon wajib serahkan cetakan borang kepada pengesah selewat-lewatnya pada 28.9.09

  2 Oktober 2009
  Penghantaran borang permohonan ke PPD

  5 – 8 Oktober 2009
  Proses penyemakan PPD & JPN

  1 November 2009
  Jangkaan keputusan

Catatan:

 1. Data yang digunakan ialah EMIS Julai 2009
 2. Guru LPBS & j-QAF sebelum tahun 2007 layak memohon
 3. Pemohon dan pengesah masih boleh membetulkan maklumat di dalam sistem sehingga 2 Oktober 2009
 4. Pemohon boleh membatalkan permohonan sebelum pengesahan dibuat. Jika pengesahan telah dibuat, pemohon perlu menulis surat ke JPN (u.p. Sekolah Rendah) melalui GB untuk dikeluarkan namanya dari sistem.
 5. Sekiranya permohonan telah diluluskan, pemohon tidak boleh menggunakan dokumen cetakan dari egTukar sebagai punca kuasa. Tunggu sehingga surat rasmi diterima.
 6. Sekiranya permohonan telah diluluskan, pembatalan tidak boleh dibuat.
 7. Semasa isi borang, untuk menulis tarikh mengajar mata pelajaran yang masih diajar hingga hari ini tuliskan sahaja sebagai "SEMASA"
 8. Hanya boleh pilih satu alasan dan pastikan ia adalah paling utama. Alasan sakit kronik hanya untuk pemohon, pasangan dan anak dan perlu sertakan surat akuan doktor.
 9. Syarat pertukaran
 10. Panduan pertukaran
 11. Guru-guru tidak layak
 12. Manual Pengguna Pemohon
 13. Manual Pengguna Pengesah


  Permohonan Secara Manual:
  1 – 15 September 2009
  Permohonan pertukaran antara daerah

  1-20 September 2009
  Permohonan pertukaran dalam daerah

  November 2009
  Penempatan peringkat negeri

Tatacara permohonan:

 1. Pemohon perlu serahkan borang permohonan yang lengkap bersama-sama dokumen sokongan seperti surat kebenaran suami, sijil nikah, laporan polis, surat doktor dsb kepada urus setia.
 2. Urus setia menerima dan menyemak dokumen. Cop tarikh terima. Susun borang ikut muka surat kecuali muka surat 6 diletakkan sebagai muka hadapan. Semua dokumen sokongan di bahagian belakang.
 3. Asingkan borang dan surat iringan bagi guru-guru akademik biasa, agama (GPI, j-QAF) dan pendidikan khas. Surat dan borang hendaklah ditujukan dan dihantar kepada unit yang berkenaan di JPN. Di sekolah sepatutnya tidak ada sebarang borang yang tertinggal.
 4. Sekiranya pemohon tidak hantar salinan borang kepada pengesah, dalam surat iringan ke PPD hendaklah dijelaskan perkara ini.

17.8.09

Masalah Peralatan ICT Sekolah

Dimaklumkan bermula 15hb Ogos 2009, Khidmat Pelanggan KPM (KPKPM) akan menjadi Call Centre bagi tujuan pelaporan masalah ICT.

Oleh yang demikian, segala aduan boleh dibuat melalui laman web STS atau menghubungi terus ke talian 1-800-88-4774.

Waktu operasi bermula Isnin - Jumaat, 8.00pg - 5.30ptg

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi 03-20986361/7124/7902 atau emel tmkp@moe.edu.my.


Unit Meja Bantuan
Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendidikan
Bahagian Teknologi Pendidikan


About Support Ticketing Systems (STS)

With Support Ticketing Systems, BTP have leverage the flexibility to achieve enterprise-level performance, service level reporting, and operational efficiency.
Support Ticketing Systems (STS) provides:

A browser-based interface
Performance monitoring
System administration
Management reporting

10.7.09

Tips: Menjadi Penyumbang

Untuk menjadi penyumbang di dalam blogspot, kita tidak semestinya perlu ada akaun gmail. Mana-mana akaun emel pun boleh. Sebagai contoh akaun yahoo dan hotmail. Apa yang perlu dibuat ialah Administrator perlu membuat undangan (invite) akaun emel tersebut. Cara untuk membuat invitation, sila rujuk posting yang terdahulu Cara Buat Posting. Pemilik akaun emel yang diundang tersebut akan menerima emel undangan daripada administrator dengan tajuk emel You have been invited to contribute to ..........;s blog. Antara kandungan emel tersebut ialah To contribute to this blog, visit: http://www.blogger.com/i.g?inviteID=.............. You'll need to sign in with a Google Account to confirm the invitation and start posting to this blog. If you don't have a Google Account yet, we'll show you how to get one in minutes. Jika bersetuju untuk menjadi contributor:
1- Klik pada hyperlink yang disertakan di dalam emel tersebut http://www.blogger.com/i.g?inviteID.
2- Masukkan alamat emel kita (yahoo/hotmail/gmail) di dalam ruang Username (Email). Masukkan password (minimum 8 aksara) di dalam ruang Password. Password ini tak semestinya sama dengan password akaun emel tersebut. Namun untuk mudah ingat, berikan password yang sama.Klik Accept Invitation.
3- Blog tersebut akan tersenarai dalam Dashboard kita
4- Tamat

GARIS PANDUAN PROSES PELUPUSAN PERALATAN ICT DI PPD DAN SEKOLAH-SEKOLAH DI NEGERI SELANGOR.

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2. Merujuk kepada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Perakuan Pelupusan (PEP) Kew. PA-16 hendaklah disediakan bagi perkakasan komputer.
3. Seperti yang telah dimaklumkan melalui surat rujukan JPNS/SPP/PTD/A25092/10/96 Jld.5(25) bertarikh 22 Ogos 2008, seramai 157 orang Pegawai PEP telah dilantik di negeri Selangor. Senarai nama Pegawai PEP tersebut dilampirkan sebagai LAMPIRAN A.
4. Bagi menjelaskan maksud pelantikan tersebut, bersama–sama ini disertakan Garis Panduan Proses Pelupusan Peralatan ICT di PPD dan sekolah-sekolah di negeri Selangor yang dilampirkan sebagai LAMPIRAN B.
5. Untuk makluman tuan/puan, garis panduan ini disediakan untuk memberi maklumat kepada PPD dan sekolah tentang Proses Pelupusan Peralatan ICT. Pada masa ini, Sektor ICT/Pengurusan Maklumat di JPN Selangor dipertanggungjawabkan untuk menjadi Urusetia Pelupusan Peralatan ICT memandangkan Unit Aset yang bertanggungjawab menyelaras pengurusan aset termasuk aset ICT belum wujud.
6. Sehubungan itu, tuan/puan diminta memanjangkan garis panduan tersebut ke sekolah-sekolah di daerah tuan/puan.
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
(ABDULLAH B. NORDIN)
Ketua Sektor ICT/Pengurusan Maklumat
b.p. Pengarah Pelajaran
Jabatan Pelajaran Selangor
Klik Di Sini Untuk Muat Turun Carta Alir Pelupusan Aset Alih Kerajaan (15)

Tips: Cara Membuat Posting

 1. Mula-mula kena ada right. Untuk mendapatkan right ini, administrator blog perlu invite kita melalui emel. Sesudah diundang, kita perlu jawab setuju terima melalui link yang dikirimkan melalui emel undangan tersebut.
 2. Masuk ke blog, pada penjuru atas sebelah kiri ada Create Blog dan Sign in. Klik Sign in
 3. Masukkan username dan password
 4. Bila berjaya masuk, penjuru atas sebelah kiri akan bertukar menjadi New Post dan Sign Out. Klik pada New Post
 5. Masukkan tajuk pada Title. Jika nak masukkan gambar, klik pada ikon Add Image, nak masukkan video klik pada ikon Add Video. Lepas tu ikut arahan selanjutnya.
 6. Masukkan isi cerita
 7. Klik Publish Post