... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

8.5.12

PENGURUSAN JENAZAH


Merupakan satu bidang ilmu yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim walaupun ia bersifat fardu kifayah.


            Namun dalam keadaan sekarang ini, kesedaran di kalangan generasi muda untuk melaksanakan tanggungjawab ini amat tipis sekali. Ramai dari generasi muda yang tidak tahu cara-cara menguruskan jenazah dan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada generasi yang lebih tua dari mereka untuk melaksanakannya. Bayangkanlah suatu hari nanti ayah atau ibu kita meninggal dunia. Tergamakkah kita membiarkan orang lain menguruskannya sedangkan diri kita hanya melihat tanpa sebarang ilmu. 

Sehubungan itu, sebagai pemimpin sekolah wajarlah kita mengetahui dan menyebarkannya di kalangan warga sekolah agar tahu menangani situasi sekiranya berlaku sesuatu kematian.

No comments:

Post a Comment