... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

10.7.09

GARIS PANDUAN PROSES PELUPUSAN PERALATAN ICT DI PPD DAN SEKOLAH-SEKOLAH DI NEGERI SELANGOR.

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2. Merujuk kepada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Perakuan Pelupusan (PEP) Kew. PA-16 hendaklah disediakan bagi perkakasan komputer.
3. Seperti yang telah dimaklumkan melalui surat rujukan JPNS/SPP/PTD/A25092/10/96 Jld.5(25) bertarikh 22 Ogos 2008, seramai 157 orang Pegawai PEP telah dilantik di negeri Selangor. Senarai nama Pegawai PEP tersebut dilampirkan sebagai LAMPIRAN A.
4. Bagi menjelaskan maksud pelantikan tersebut, bersama–sama ini disertakan Garis Panduan Proses Pelupusan Peralatan ICT di PPD dan sekolah-sekolah di negeri Selangor yang dilampirkan sebagai LAMPIRAN B.
5. Untuk makluman tuan/puan, garis panduan ini disediakan untuk memberi maklumat kepada PPD dan sekolah tentang Proses Pelupusan Peralatan ICT. Pada masa ini, Sektor ICT/Pengurusan Maklumat di JPN Selangor dipertanggungjawabkan untuk menjadi Urusetia Pelupusan Peralatan ICT memandangkan Unit Aset yang bertanggungjawab menyelaras pengurusan aset termasuk aset ICT belum wujud.
6. Sehubungan itu, tuan/puan diminta memanjangkan garis panduan tersebut ke sekolah-sekolah di daerah tuan/puan.
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
(ABDULLAH B. NORDIN)
Ketua Sektor ICT/Pengurusan Maklumat
b.p. Pengarah Pelajaran
Jabatan Pelajaran Selangor
Klik Di Sini Untuk Muat Turun Carta Alir Pelupusan Aset Alih Kerajaan (15)

No comments:

Post a Comment