... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

31.1.12

1BestariNet: Panduan Persediaan Awal Sebelum Pemasangan

Projek 1BestariNet adalah projek jalur lebar capaian internet bagi semua sekolah di seluruh negara untuk mengakses bahan pembelajaran dengan menggunakan platform Virtual Learning Environment (VLE).

Sekolah akan dapat mengakses internet dengan menggunakan peralatan Customer Premise Equipment (CPE) yang dibekalkan oleh syarikat YTL.  CPEnya adalah terdiri daripada Zoom (3+1 unit) dan 4G dongle (20 unit).  Semua kawasan utama iaitu makmal komputer, bilik guru, pejabat pengurusan dan pentabdbiran sekolah, pusat sumber,  dan common area boleh mencapai internet termasuk kawasan asrama jika asrama dalam kawasan sekolah.

Skop projek juga adalah termasuk membuat dan memastikan Rangkaian Dalaman Setempat atau LAN sedia ada disambungkan ke CPE dan boleh berfungsi serta dapat mencapai internet. Di samping itu, pihak syarikat juga perlu memastikan peralatan komputer sekolah yang tidak termasuk dalam sistem LAN sedia ada juga dapat mencapai Internet dengan menggunakan penyelesaian syarikat sendiri berdasarkan dapatan kajian mereka.

Semua komputer dalam dan bukan dalam rangkaian LAN perlu boleh mengakses internet serta wajib juga ke Virtual Learning Enviroment (VLE).Sebagai langkah proaktif, sekolah bolehlah bersedia lebih awal dengan:
 1. melantik seorang guru atau kakitangan yang akan memastikan pemasangan dilakukan mengikut standard yang telah ditetapkan.  Guru/kakitangan ini perlu memahami semua keperluan dan merangka pelan tindakan yang meliputi dari kerja pemasangan hinggalah penggunaan.
 2. menentukan lokasi-lokasi untuk ditempatkan Zoom agar kawasan utama termasuk dalam lingkungan cakupan akses internet.
 3. mengenal pasti punca sambungan elektrik bagi memudahkan pemasangan ZOOM. Sila pastikan bahawa pihak kontraktor menggunakan sambungan (extension cable sendiri) dari punca kuasa yang tidak dikongsi dengan peralatan lain atau dedicated switch atau extension switch berasingan.


Gambaran kawasan cakupan akses internet melalui 1BestariNet di sekolah


  30.1.12

  Learning Management System (LMS)

  Inisiatif yang dikhususkan untuk sekolah ini juga merupakan salah satu usaha yang kurang dimaklumkan terlebih dahulu kepada sekolah.  Sehingga sekarang walaupun telah menerima peralatan, pihak sekolah masih belum ditaklimatkan tentang kegunaan, matlamat dan arah tuju program ini.  Oleh itu bagi mereka yang tiba-tiba dikunjungi oleh pihak pembekal, sila fahami serba sedikit mengenainya agar memudahkan menguruskannya. 


  Pengenalan
  Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) atau lebih dikenali sebagai Learning Management System (LMS) merupakan sebuah aplikasi pendidikan untuk membantu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
  LMS yang sedang dilaksanakan ini merupakan sebuah projek kerjasama di antara Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM ) dan MAMPU. Pada tahun 2004, MAMPU telah merintis Learning Management System (LMS) di bawah Inisiatif Open Source Software (OSS). Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), KPM ialah penyelaras projek rintis tersebut di tiga (3) buah sekolah, iaitu:
  bullet SMK Aminuddin Baki
  bullet SMK Seri Titiwangsa
  bullet SK Putrajaya Presint 9 (1)
  Pihak MAMPU telah menjalankan Post Implementation Review (PIR) pada tahun 2007. Berdasarkan hasil dapatan dari PIRtersebut, MAMPU telah mencadangkan penambahbaikan ke atas sistem yang telah dirintiskan. Rentetan itu, pada tahun 2009, satu tender untuk menambahbaik LMS dan memperluaskan ke 50 buah sekolah telah dikeluarkan. Sekali lagi, pihak BTP telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan projek ini. 

  target Objektif
  bullet Menyediakan kemudahan e-learning kepada sekolah.
   bullet Memudahkan capaian dan penggunaan bahan-bahan P&P KPM kepada sekolah.
    bullet Menyokong hasrat kerajaan memperluaskan penggunaan Open Source Software(OSS) di kalangan agensi Kerajaan.

     mouse Skop Projek
     bullet 50 sekolah (rendah & menengah);
     bullet Penambahbaikan LMS sedia ada;
     bullet Pembekalan dan pemasangan LMS ;
     bullet Pembekalan dan pemasangan 20 PC, 1 server, 1 pencetak, dan 1 scanner;
     bullet Pembekalan dan pemasangan Content Server di Pusat Data KPM;
     bullet Pemindahan teknologi dan latihan;
     bullet Perkhidmatan Meja Bantuan LMS;
     bullet Waranti dan penyenggaraan. 

     cal Tempoh pelaksanaan projek ini (25 Mac 2009-24 Mac 2013):
     bullet dua (2) tahun pelaksanaan
     bullet dua (2) tahun penyenggaraan 

     Sekolah-sekolah terlibat
     Negeri
     Bil. SekolahJUM.
     SK
     SMK
     SMT
     SMS
     SMKA
     SBP
     Kuala Lumpur
     1
     2
     1     4
     Melaka


     1     1
     Negeri Sembilan

     1
     5     6
     Johor
     1

     1
     Perak

     1
     3     4
     Putrajaya
     1

     1
     Terengganu
     15
     7

     1
     3

     26
     Selangor

     1
     5


     1
     7
     JUMLAH :
     17
     12
     15
     1
     4
     1
     50

     -Petikan dari laman web Sistem Pengurusan Pembelajaran


     Unit Pemodenan Tadbiran dan Pengurusan Malaysia (MAMPU) yang bertanggungjawab dalam mengurus tender untuk membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara Perkakasan dan Perisian Projek Peluasan Pelaksanaan Learning Management System ini telah menganugerahkannya kepada Nexbis Sdn. Bhd. [JPM(S)400-13/5 Jld. 12 bertarikh 23 Jun 2011] bagi tempoh pelaksanaan selama 18 bulan (1 Julai 2011 - 31 Disember 2012).

     Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran melalui suratnya KP(BPSH-PKICT)103/020/27(32) bertarikh 27 Oktober 2011 telah memilih 70  buah sekolah di Zon Tengah (Selangor, WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka) untuk menyertai fasa peluasan projek ini.  Berikut ialah sekolah-sekolah dari daerah Sepang yang terpilih:
     1. BBA9224 - Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana
     2. BBA9226 - SK Cyberjaya
     3. BBA9205 - SK Kg. Baharu Lanjut
     4. BBA9213 - SK Dato' Abu Bakar Baginda
     5. BEA9602 - SMK Seri Sepang
     6. BEA9604 - SMK Bandar Baru Salak Tinggi
     7. BEA9609 - SMK Cyberjaya
     Latihan penggunaan LMS untuk meningkatkan keupayaan guru-guru agar mereka dapat mengunakan LMS dalam proses P&P akan dilaksanakan selama 5 hari antara 13 Februari hingga 23 Mac 2012 mengikut jadual seperti yang diedarkan melalui surat KP(BTP-AP)8816/1/2 Jld. 7 (59) bertarikh 19 Januari 2012.  Setiap sekolah diminta mencalonkan seorang Pentadbir Sistem dan dua orang penyelaras kandungan bagi mata pelajaran bahasa dan mata pelajaran Sains & Matematik..

     Calon Pentadbir Sistem perlu mempunyai kriteria sebagai guru yang mempunyai banyak pengetahuan ICT atau berkelulusan ICT serta amat berminat dengan LMS.  Sementara kriteria bagi calon Penyelaras Kandungan pula ialah guru yang mempunyai pengalaman mengajar 10 tahun atau lebih serta amat berminat dalam e-learning.  Sebagai satu usaha menyokong MBMMBI, pihak sekolah diminta mencadangkan guru yang mengajar Tingkatan 1 atau Tahun 4.  Mereka perlu melaksanakan latihan dalaman kepada guru-guru lain di sekolah.

     Sebarang pertanyaan bolehlah diajukan kepada pegawai di Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran iaitu En. Ahmad bin Sudin (03-20986136) atau En. Ramli bin Basir (03-20987822) atau menghantar e-mel ke ap@moe.edu.my.

     Nota:
     Di SK Taman Putra Perdana sehingga hari ini telah menerima satu unit (kecuali dinyatakan):
     1. Server - IBM x3500 M3
     2. Monitor - wide screen TFT
     3. UPS - Prolink PRO902 2000VA Online
     4. Switch - unmanaged DLink DES1024A 24 ports (2 unit) 
     5. Pengimbas - HP Scanjet G3110 Photo Scanner
     6. Pencetak - HP LaserJet P1606dn
     *Item no. 1 hingga 4 telah diterima pada 8 Disember 2011 sementara item no. 5 dan 6 diterima pada 10 Januari 2012.
     Skop kerja yang telah diterima oleh sekolah ini bagi kesemua peralatan di atas oleh syarikat ialah setakat membekal dan menghantar. Bagi kerja pemasangan, pengujian dan pentauliahan masih belum dibuat.
     Aliran kerja berkaitan perkakasan yang telah dibuat oleh syarikat: membekal , menghantar , memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara

     Nexbis Sdn. Bhd. (757140-A)
     Level 16, Nexbis Tower,
     UOA Damansara II
     No. 6, Changkat Semantan
     Damansara Heights
     50490 Kuala Lumpur
     Tel: 03-20821000
     Faks: 03-20821001
     Web: www.nexbis.com

     Kad Pengenalan Keahlian MGB Negeri Selangor

     Semua Guru Besar diminta mengisi borang Maklumat Guru Besar yang telah diedarkan melalui pigeon hole sekolah maing-masing.  Sila lengkapkan dan mengembalikannya kepada Pengerusi MGB Sepang En. Yahaya b. Om selewat-lewatnya pada 7 Februari 2012 (Selasa).  Bersama-sama borang tersebut, sertakan  sekeping gambar berukuran paspot (terkini) dan penghantaran boleh dibuat melalui pigeon hole SK Bandar Baru Salak Tinggi di PPD Sepang.  Semua perbelanjaan membuat kad ini akan ditanggung oleh MGB Selangor.

     20.1.12

     Perbandingan Kelajuan Capaian Internet

     Bandingkan kelajuan kedua-dua jalurlebar ini:


     Jalurlebar: Celcom 


     Jalurlebar: YES + FTTS

     Boleh mengujinya di sini

     MBMMBI: Bahan edaran     Dua CD tersebut adalah untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris setiap satunya sementara CD yang satu pula adalah penerangan mengenai MBMMBI. Pastikan di sekolah masing-masing ada kesemua CD ini dan sebaiknya digunakan oleh guru mengikut kesesuaian.


     Sehingga kini, hanya 3 jenis CD di atas ini yang telah diedarkan ke sekolah.

     Pengurusan Hal Ehwal Murid

     Jabatan Pelajaran Selangor telah mengeluarkan buku panduan ini dengan tujuan untuk membantu sekolah dan juga pasukan pemantau dalam meningkatkan kualiti pengurusan Hal Ehwal Murid di sekolah.   Buku ini mengandungi enam instrumen semakan bagi bidang-bidang yang berikut:
     1. Senarai Semak Pengurusan Disiplin
     2. Senarai Semak Pengurusan Asrama
     3. Senarai Semak Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling
     4. Senarai Semak Pengurusan Biasiswa
     5. Senarai Semak Pengurusan Kesihatan
     6. Senarai Semak Pengurusan Bilik Operasi SPBT
     Hasil pemantauan, sekolah akan dinilai mengikut skema SKPM sama ada mendapat pencapaian Gemilan, Cemerlang, Harapan, Sederhana, Lemah ataupun Sangat Lemah.  Satu laporan ketakakuran dan tindakan pembetulan akan dikeluarkan kepada pihak sekolah.  Selain itu borang maklum balas dan cadangan penambahbaikan juga akan diberikan.

     19.1.12

     KSSR Lengkapi Kemahiran Hadapi Cabaran

     KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21.


     Pelaksanaan KSSR menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) bermula sesi persekolahan Januari lalu (2011) bertujuan meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris.

     KSSR digubal dalam pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan pembelajaran yang perlu dicapai murid dalam satu tahap persekolahan.

     Standard Kandungan ialah penyataan spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai, manakala Standard Pembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

     Berikut adalah soal jawab KSSR bagi membolehkan kita memahami konsep diperkenalkan Kementerian Pelajaran.

     Apakah perbezaan KSSR dengan KBSR?
     KSSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan 6 tunjang iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan Estetika; Sains dan Teknologi serta Keterampilan Diri.
     KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul).


     KBSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang iaitu Komunikasi; Manusia dan Alam Kelilingnya dan Perkembangan Diri Individu. Kaedah ini menggunakan Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif dengan fokus kepada 3M (Membaca, Menulis dan Mengira)

     Adakah terdapat perubahan mata pelajaran dalam KSSR Tahap Satu? 
     Dalam KSSR Tahap Satu, ada beberapa mata pelajaran baru di samping penggabungan semua disiplin ilmu dalam Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif bagi pengurusan kurikulum lebih berkesan.

     Mengapa Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas? 
     Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas kerana Modul Teras Asas memberi fokus kepada literasi dan numerasi, kesejahteraan diri dan pembangunan rohani. Manakala Sains pula diperkenalkan dalam Modul Teras Tema bagi memberi pengetahuan asas disiplin ilmu Sains.

     Adakah murid akan bosan di dalam kelas dengan penambahan waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bahasa Inggeris?
     Tidak. Kaedah dan teknik yang pelbagai diperkenalkan oleh guru untuk menarik minat murid. Modul Language Arts yang menekankan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. P&P bahasa yang menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi, jazz chants, choral speaking, drama, muzik dan bahan bantu mengajar lain yang sesuai.

     Apakah usaha dilakukan bagi menyediakan guru bagi pelaksanaan KSSR?
     KPM menjalankan kursus penyebaran KSSR kepada semua guru terbabit dalam pelaksanaan KSSR. Guru juga dibekalkan bahan sokongan dan boleh mengakses maklumat daripada laman web di KPM  (Bahagian Pembangunan Kurikulum) atau menghubungi Bilik Gerakan KSSR di nombor telefon 03-88842283.

     Adakah KSSR mampu mendorong kreativiti guru dan murid dalam P&P?

     KSSR mampu mendorong meningkatkan kreativiti guru dan murid melalui pendekatan P&P seperti didik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. Guru dibekalkan dengan buku panduan kreativiti untuk membantu pelaksanaan P&P.

     Dalam tahap 1, setakat manakah pendidikan seks diajarkan?

     Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tetapi sebagai komponen yang besar (75%) dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.

     Berita Harian 29/12/2011|

     18.1.12

     Pengurusan Tertinggi Pendidikan

     Y.A.B. TAN SRI DATO' HAJI MUHYIDDIN BIN MOHD. YASSIN
     Menteri Pelajaran Malaysia
     (Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran),


     Pejabat Timbalan Perdana Menteri,
     Aras 4, Blok Barat,Bangunan Perdana Putra,
     Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
     62502 PUTRAJAYA.
     Y.B. DATUK IR. DR. WEE KA SIONG
     Timbalan Menteri Pelajaran I

     Kementerian Pelajaran Malaysia,
     Aras 10, Blok E8, Parcel E,
     Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
     62502 PUTRAJAYA.


     Y.B. DR. HAJI MOHD. PUAD ZARKASHI
     Timbalan Menteri Pelajaran II

     Kementerian Pelajaran Malaysia,
     Aras 10, Blok E8, Parcel E,
     Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
     62502 PUTRAJAYA.
     Y.Bhg. Dato' Dr. Rosli b. Mohamed
     Ketua Setiausaha KPM
     (mulai 29 Oktober 2010)

     Y.Bhg. Dato' Sri Abdul Ghafar b. Mahmud
     Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
     (mulai 8 November 2010)

     pengarah 
     En. Abdullah bin Mad Yunus
     Pengarah Pelajaran Selangor

     matjah 
     Hj. Mat Jah bin Roslan
     Pegawai Pelajaran Daerah Sepang

     1BestariNet: Info

     Nama Projek: 1BestariNet
     Pembekal Perkhidmatan: YTL Communications
     Mula Perkhidmatan: Disember 2011
     Tempoh Perkhidmatan: 2 tahun 6 bulan
     Rujukan: KP(PMO-ICT)100/02/01(3) bertarikh 28 Disember 2011

     1BestariNet ialah perkhidmatan rangkaian akses internet end to end bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran bagi semua sekolah (di Malaysia). Projek Perkhidmatan 1BestariNet ini mula dilaksanakan mulai Disember 2011 untuk tempoh selama 2 tahun 6 bulan.

     Perkhidmatan ini adalah lebih baik daripada perkhidmatan sedia ada.  Antara komponen penting dalam perkhidmatan ini ialah:

     1. capaian jalur lebar yang lebih tinggi 
     2. perkhidmatan hosting terurus
     3. perkhidmatan keselamatan terurus
     4. persekitaran pembelajaran maya (Virtual Learning Environment - VLE)
     5. penyelenggaraan VLE
     6. pewujudan Programme Management Office (PMO)
     Sehubungan itu semua sekolah perlu memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan kelancaran pelaksanaannya.

     Kepada pihak pemasang, diharap dapat:
     1. Perkenalkan diri (sebaiknya bawalah kad pengenalan syarikat) serta jelaskan maksud dan tujuan.  Lebih baik dibawa sama surat daripada Kementerian Pelajaran mengenai hal ini kerana dikhuatiri pihak sekolah belum menerima makluman mengenai kerja pemasangan ini.  
     2. Telefon sekolah terlebih dahulu untuk membuat temujanji agar dapat memastikan pegawai yang bertanggungjawab dapat hadir bersama sewaktu kerja pemasangan ini dilakukan.  Ini penting memandangkan pihak syarikat bukan setakat meminta SAP ditandatangani malah juga meminta sekolah membuat pengesahan commisioning sebaik tamat kerja pemasangan dilakukan.
     3. Tunjukkan satu per satu kebolehfungsian setiap alatan dan kebolehcapaian perkhidmatan yang sepatutnya diperoleh.  Sebaiknya ada tatacara pengujian mengenai enam perkara yang disebutkan di atas (mana yang relevan pada waktu itu)

     Nota:
     Diharap kita mendapat maklumat yang lebih mendalam mengenai perkara 1 hingga 6 di atas kerana setakat ini kita hanya mampu menguji KPI perkara 1.  Perbandingan boleh dibuat dengan menguji aras latensi, muat turn dan muat naik antara talian Schoolnet dengan 1BeatsriNet ini.  Minta bantuan 

     Diharap lima perkara lagi dapat dimaklumkan secara lebih terperinci.  Perkara 2 dan 3 sememangnya sedang kita gunakan, hanya memerlukan dinyatakan dengan lebih jelas bagaimana cara kita boleh membezakan sama ada perkhidmatan tersebut sedang kita terima serta dapat kita membezakan bahawa ia lebih baik daripada perkhidmatan yang sedia ada.  Sementara perkara 4, 5 dan 6 adalah sesuatu yang baru.  Ia perlu dimaklumkan secara rasmi dengan lebih jelas agar  dapat membantu pihak sekolah untuk memastikan segala apa yang patut diperolehi, benar-benar dinikmati.

     17.1.12

     SOALAN LAZIM BERKAITAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)     1.
     Apakah itu Dasar MBMMBI?

     Dasar MBMMBI ialah dasar Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memastikan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan dan sekolah menengah serta memastikan murid boleh menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan fasih dan betul.


     2.
     Apakah perbezaan antara Dasar PPSMI dan Dasar MBMMBI?

     Dasar PPSMI menetapkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran (p&p) sains dan matematik di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah menengah.

     Dasar MBMMBI menetapkan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina dan bahasa Tamil di sekolah  jenis kebngsaan Tamil.


     3.
     Bagaimanakah Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah?

     Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah melalui pendekatan mengembalikan peranan  bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik, meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris melalui pelaksanaan tambahan waktu p&p,  transformasi kurikulum, peningkatan kapasiti guru dan sumber manusia, penyediaan bahan dan peralatan  serta mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam p&p.


     4.
     Mengapakah Dasar MBMMBI diperkenalkan?

     Kajian yang dijalankan oleh pelbagai pihak mendapati PPSMI tidak dapat dilaksanakan seperti yang dihasratkan. Hasil kajian juga mendapati murid sukar memahami mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Murid mengambil masa yang lama untuk memahami konsep matematik dan sains kerana mereka tidak faham bahasa Inggeris.  Hal ini memaksa guru-guru untuk mengajar dalam bahasa Malaysia supaya murid dapat memahami kedua-dua mata pelajaran tersebut. Masalah seperti ini bukan sahaja dialami oleh sekolah-sekolah di luar bandar, tetapi juga di bandar. Oleh yang demikian, sekiranya PPSMI diteruskan, sebahagian besar murid di negara kita tidak akan dapat menguasai ilmu matematik dan sains dengan baik dan mereka akan terus ketinggalan. Kajian KPM juga menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah telah melaksanakan p&p sains dan matematik dalam bahasa Malaysia.


     5.
     Bagaimanakah pendekatan soft landing dilaksanakan di sekolah?

     Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat (soft landing) mulai tahun 2010. Dalam proses peralihan ini, p&p sains dan matematik boleh menggunakan bahasa Inggeris dan/atau bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan cina, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Tamil di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan. Soft landing membolehkan murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah mengikuti p&p sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum tahun 2010 meneruskan penggunaan BI sehingga tamat Tingkatan Lima berdasarkan kesediaan guru dan murid di sekolah. Dengan pendekatan soft landing ini, p&p matematik dan sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2016. Manakala di sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya bagi kedua-dua mata pelajaran ini adalah pada tahun 2021.


     6.
     Bagaimanakah guru dilatih untuk melaksanakan Dasar MBMMBI?

     KPM telah merancang dan melaksanakan pelbagai program di bawah dasar MBMMBI untuk melatih guru Bahasa Inggeris dalam perkhidmatan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan juga melengkapkan guru dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. ELTC telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program serta kursus berikut:
     1. Training of Trainers for English Language Lecturers in Institutes of Teacher Education (ELITE-ToT) untuk Pensyarah IPG
     2. Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris
     3. Reinforcing English Language Teaching for Non-Option English Language Teachers (RELTNOTe) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang tidak mengikuti C-PELT
     4. Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH) untuk meningkatkan kemahiran bertutur dan berkomunikasi dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 di sekolah-sekolah Band 3 – 5

     BPG juga mengendalikan program latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi mata pelajaran BM dan BI:

     Latihan untuk bahasa Malaysia:
           i.        Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI)
         ii.        KDP 4 Minggu
        iii.        Kursus Kolaboratif Dengan Dewan Bahasa Dan Pustaka

     Latihan untuk bahasa Inggeris:
           i.        Kursus Pemantapan Profisiensi Guru Bukan Opsyen bahasa Inggeris
         ii.        Kursus Peningkatan Pedagogi Guru Opsyen bahasa Inggeris
        iii.        Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris     7.
     Bagaimanakah kita memastikan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang berkualiti?(BPG/ELTC/IPGM)

     Institut Pendidikan Guru
     a.    IPG akan memantau prestasi / penglibatan guru-guru baru ini selama 6 bulan selepas tamat pengajian dan di tempatkan disekolah.
     b.    “Teacher Study “ untuk guru-guru bagi memastikan prestasi mereka di sekolah.
     c.    Lengkapkan guru pra perkhidmatan dengan kemahiran pedagogi yang sesuai dengan pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran murid.
     d.    Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) – ada komponen Amalan Professional, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan Praktikum.

     Bagi PBS, pelajar akan mengikuti setiap semester pengajian.
     Praktikum – 3 kali praktikum :
     a.    Semester 5  –  4 minggu
     b.    Semester 6 – 8 minggu
     c.    Semester 7 – 12 minggu

     Semester 8 – pelajar akan menjalani internship di mana kajian permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian ini dapat membantu pelajar ini di sekolah sebagai guru permulaan.

     Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT) telah dibangunkan sebagai satu inisiatif ELTC untuk membantu guru-guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan professional mereka serta memberi petunjuk untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan. Selain itu, ianya juga boleh dijadikan panduan dalam merancang, mereka bentuk dan mengurus program pembangunan profesionalisme untuk guru-guru bahasa Inggeris.

     Di samping itu, instrumen PSELT yang berunsur self-evaluative juga telah dibina dan akan dapat diakses secara atas talian oleh guru bahasa Inggeris untuk mengenalpasti keperluan latihan profesional serta memohon untuk mengikuti kursus yang diperlukan untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan.


     8.
     Bagaimanakah KPM memastikan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris mencukupi bagi menampung penambahan waktu pengajaran matapelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris?

     ELTC melaksanakan Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di seluruh Malaysia.  Kursus ini merupakan kursus tambah opsyen.
     BPG melaksanakan 2 jenis program bagi tujuan tersebut:
        i.     Program Intervensi Tambah Opsyen guru-guru Sains dan Matematik sekolah  menengah yang telah berkhidmat antara 1 – 5 tahun
      ii.  Program Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris guru-guru bahasa Inggeris yang telah bersara dari seluruh negara


     9.
     Apakah peranan guru penutur jati dalam membantu meningkatkan pencapaian Bahas Inggeris?

     Pada tahun 2008 KPM telah bersetuju untuk mengambil penutur jati bahasa Inggeris sebagai pakar atau mentor kepada guru dan pensyarah Bahasa Inggeris di sekolah rendah dan institusi pendidikan guru di negara ini. Keputusan dibuat untuk melaksanakan Program Penutur Jati Bahasa Inggeris mulai 2011 hingga 2013.

     Petunjuk Prestasi Utama Program Penutur Jati adalah untuk meningkatkan kapasiti guru bahasa Inggeris di 1800 buah sekolah rendah dan pensyarah di lima Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah dikenal pasti sebagai Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris (PKBI, iaitu:
     1. IPG Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak
     2. IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah
     3. IPG Kampus Dato’ Razali Iamail, Kuala Terengganu, Terengganu
     4. IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur, dan
     5. English Language Teaching Centre, Kuala Lumpur
     Peranan Training Fellows (TF) yang ditempatkan di setiap PKBI adalah untuk menjadi mentor dan coach kepada pensyarah Bahasa Inggeris dengan tujuan membantu dalam pembangunan profesionalisme pensyarah tersebut.   Selain itu, TF juga bekerjasama dengan pensyarah dalam membangunkan program latihan.  Tugas yang dilaksanakan oleh TF adalah sejajar dan selaras dengan keperluan dankehendak institusi.

     Mentor yang terlibat di sekolah rendah adalah untuk membantu guru bahasa Inggeris dalam aspek seperti berikut:
     a.  Perancangan dan pelaksanaan program peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris;
     b.    Pengendalian program/kursus/ bengkel/ latihan dalam kluster dan zon
     c.    Kerjasama dengan pakar dari luar negara yang lain dalam kluster dan zon
     d. Perkhidmatan pakar dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum
     e.    Bantuan dalam aktiviti sokongan pengajaran dan pembelajaran
     f.      Pelaksanaan aktiviti penyelidikan yang sesuai
     g.    Kerjasama dengan pihak KPM dalam pengendalian penilaian program
     h.  Pembentukan pasukan jurulatih yang berpotensi di dalam kalangan guru sekolah


     10.
     Apakah bahan yang dibekalkan untuk menjayakan Dasar MBMMBI?

     English Language Teaching Centre (ELTC) telah menyediakan bahan bagi meningkatkan profesionalisme serta memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru:
     a.    Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT)
     ·         Untuk pembangunan profesionalisme guru bahasa Inggeris, ELTC telah menerbitkan buku Pedagogy Standards for English Language Teaching yang membolehkan guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan profesional mereka.

     b.    Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH)
     ·         Buku Panduan Guru OPS-English yang membolehkan guru melaksanakan P & P untuk pelajar Tingkatan 1 tahun 2012 dalam kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih berkesan.
     ·         CD Audio-Video (Teacher’s CD) yang membolehkan guru melaksanakan pengajaran kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih efektif.
     ·         OPS-ENGLISH Student’s Handbook untuk pelajar.

     Bahagian Teknologi Pendidikan telah menyediakan dan membekalkan bahan digital pengajaran dan pembelajaran ke semua sekolah. Bahan tersebut merupakan bahan perisian kursus pendidikan khusus bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Bahan digital ini berbentuk CD Stand-alone yang dapat dijalankan di semua komputer. Bahan diterapkan dengan unsur didik hibur di samping menitikberatkan kemahiran berbahasa.


     11.
     Bagaimanakah penggunaan makmal bahasa dapat membantu dalam penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris?

     Makmal bahasa merupakan salah satu inisiatif ICT yang menjadi agenda utama dalam pelaksanaan dasar MBMMBI. Infrastruktur makmal bahasa akan dilengkapi dengan alat pandang dengar, perisian kawalan murid dan perisian interaktif Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang lebih menitikberatkan dalam penguasaan berbahasa.


     12.
     Bagaimanakah pentaksiran dilaksanakan di sekolah?

     Pentaksiran di sekolah akan dilaksanakan dalam dua bentuk iaitu;
     • Pentaksiran Formatif iaitu pentaksiran pada peringkat pembentukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran (pentaksiran pembelajaran atau assessment for learning)
     • Pentaksiran Sumatif iaitu pentaksiran pada peringkat merumuskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana murid telah belajar dan menguasai apa yang dipelajari (pentaksiran tentang pembelajaran atau assessment of learning)
     Pentaksiran formatif memberi tumpuan bukan semata-mata kepada membuat ujian, memeriksa, merekod skor murid dan membuat analisis kepada skor malahan yang lebih penting ialah melihat perkembangan pembelajaran murid dan aktiviti memberi maklumbalas kepada sesiapa sahaja yang memerlukan terutama murid sendiri. Oleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya, guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh mana-mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau nazir.

     Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan guru membuat pertimbangan tentang tahap penguasaan murid dalam pembelajaran menggunakan pelbagai maklumat (kuantitatif dan kualitatif) yang diperoleh melalui pelbagai aktiviti pentaksiran. Maklumat tersebut perlu dinilai dan dilaporkan oleh guru untuk digunakan pula oleh guru lain yang akan meneruskan pengajaran murid di semester atau tahun berikutnya. Sekali lagi guru tidak perlu membandingkan murid dengan murid yang lain sama ada secara kuantitatif atau kualitatif.


     13.
     Adakah soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris atau dwibahasa?

     Selaras dengan soft-landing MBMMBI, soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM akan dibuat dalam dwibahasa sehingga tahun 2020. Selepas daripada tahun 2020 semua soalan bagi kedua mata pelajaran tersebut akan dibuat dalam Bahasa Malaysia. Ini adalah selaras dengan hasrat MBMMBI.


     14.
     Bagaimanakah Dasar MBMMBI akan membantu murid menghadapi cabaran dari segi bahasa pengantar dalam pembelajaran Matematik dan Sains di peringkat prauniversiti?

     Di bawah Dasar MBMMBI, KPM sedang melaksanakan pelbagai inisiatif baru yang lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Antara inisiatif tersebut ialah penambahan masa p&p bahasa Inggeris, penambahbaikan kurikulum bahasa Inggeris di bawah pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), penyediaan guru, pengambilan penutur jati bagi meningkatkan kapasiti pensyarah dan guru Bahasa Inggeris, penyediaan bahan sokongan yang berkualiti seperti bahan bacaan tambahan dan bahan digital bagi menyokong pelaksanaan p&p di bilik darjah. Oleh itu, pelaksanaan Dasar MBMMBI diharapkan dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid bagi membantu mereka meneruskan pengajian di peringkat prauniverisiti mahupun universiti.