... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

31.3.11

Cabutan Pekeliling Ikhtisas: SPI 12/1988 - Larangan menjalankan jualan terus di sekolah-sekolahSPI 12/1988 - Larangan menjalankan jualan terus di sekolah-sekolah
Tidak boleh
  1. sesiapa datang jual barang terus kepada pelajar dan guru dalam waktu persekolahan
  2. mengadakan pameran, demonstrasi dan seumpamanya di sekolah sebagai promosi kepada guru dan murid
  3. melantik sekolah menjadi wakil pengedar atau penjual tanpa permintaan dari pengurusan koperasi sekolah atau JK PIBG

Yang boleh adalah
  1. pameran, demonstrasi, promosi dan jualan dilakukan pada hari tertentu seperti pada hari sukan, hari guru, mesyuarat agung PIBG dsb
  2. Promosi, Demonstrasi adalah untuk perhatian pentadbir sekolah, pengurusan koperasi dan JK PIBG untuk perhatian dan pertimbangan tanpa melibatkan guru dan pelajar
  3. Surat kebenaran daripada KPM/JPN/PPD

No comments:

Post a Comment