... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

25.11.11

Aturcara Majlis Rasmi Sekolah

Semua sekolah dikehendaki mematuhi ketetapan dalm menyususn aturcara bagi semua majlis rasmi sekolah seperti Hari Ucapan, Ucapan Hari Penyampaian Hadiah, Hari Ibubapa, Hari Perasmian Sekolah, Hari Sukan dan sebagainya.
 1. Penyampaian ucapan hendaklah dilakukan *TIGA pihak sahaja
 2. Bacaan doa (jika ada) hendaklah tepat dan ringkas
 3. Semua majlis hendaklah diatur supaya berakhir selewat-lewatnya pada jam 6.00 petang
* Dalam keadaan biasa:
 1. Pengetua/Guru Besar
 2. Pengerusi Persatuan Ibubapa dan Guru atau {engerusi Lembaga Pengurus Sekolah
 3. Tetamu Khas
Namun jika majlis dihadiri oleh DYMM Sultan atau TYT Yang diPertua Negeri, maka penyampaian ucapan hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berikut sahaja:
 1. Pengetua/Guru Besar
 2. Wakil Kementerian Pelajaran
 3. DYMM Sultan atau TYT Yang Dipertua Negeri
- Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 10/1989

Penurunan Kuasa Kemasukan Murid ke Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan, KPM

Jabatan Pelajaran Selangir melalui suratnya JPNS.MEN600-1/45Jld.2(1) bertarikh 30 Mei 2011 telah memeutuskan bahawa urusan kemasukan murid dari sekolah agama/kerjaan negeri/sekolah persendirian dan belajar semula ke sekolah rendah/menengah bantuan penuh kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing mulai 1 November 2011.

JPNS.MEN 600-1/53(13) bertarikh 17 Oktober 2011

7.11.11

e-SSPeL: E-mel ke semua sekolah di Selangor

 1. Semua sekolah, pejabat pelajaran dan setiap sektor di JPN Selangor adalah diminta agar memasukkan semua maklumat latihan/kursus yang telah dijalankan oleh organisasi masing-masing pada tahun 2011 ke dalam e-SSPeL. Ia perlu dilakukan oleh Setiausaha LADAP masing-masing di bahagian menu Kursus (ol-in). Tatacara melaksanakanya boleh diperolehi dengan memuat turun manual pengguna di sini. Walau bagaimanapun Pengetua/Guru Besar atau mana-mana Penolong Kanan perlu terlebih dahulu memasuki aplikasi ini dan melantik SU LADAP. Aplikasi e-SSPeL boleh diakses di sini. Sila lihat manual pengguna Manual RIngkas eSSPeL - GB.GPK-31 okt-newManual RIngkas eSSPeL - GB.GPK-31
 2. Selain itu, semua warga pendidikan sama ada pegawai, guru mahupun kakitangan bukan guru pula perlu mengemaskinikan rekod sejarah tempat bertugas di Profil Perkhidmatan dan rekod kursus yang dihadiri sebelum tahun 2011 di Kursus Lalu.
 3. Setiap individu telah disediakan akaun e-SSPeL. Ia menggunakan nombor kad pengenalan (12 digit) sebagai ID Pengguna dan <rujuk pengetua/gb> sebagai Kata Laluan awal. Sila log masuk dan tukar Kata Laluan ini.
 4. Sebagai permulaan, setiap individu perlu melakukan 5 perkara dalam aplikasi ini iaitu menukar Kata Laluan, mengisi/mengemas kini alamat e-mel peribadi (pada Profil Diri), mengisi Kompetensi, mengemas kini/menambah Profil Perkhidmatan dan mengisi Kursus Lalu. Sila lihat manual penggunanya di Panduan Umum -30 okt (1)Panduan Umum -30 okt (1)
 5. Di sekolah, aplikasi ini mengenali Pengetua/Guru Besar dan semua Penolong Kanan secara automatik. Setiap pentadbir diberi peranan oleh sistem seperti berikut:
  1. Ketua Jabatan (KJ) - Pengetua/Guru Besar
  2. Tim. Ketua Jabatan (TKJ) - Penolong Kanan Pentadbiran
  3. Naib Ketua Jabatan (NKJ) - semua Penolong Kanan yang lain
 6. Di samping melakukan perkara (4) di atas, sebagai KJ/TKJ/NKJ perlu melakukan dua perkara lagi iaitu:
  1. Melantik SU LADAP
  2. Memasukkan alamat website organisasi di menu Selenggara>Website Organisasi
 7. KJ/TKJ/NKJ perlu melantik SU LADAP. Ia boleh dilakukan dengan mudah di menu Sistem>Lantik SU dengan menanda pada nama yang dipilih. SU LADAP boleh dilantik lebih daripada seorang. Terpulang kepada kreativiti pihak sekolah masing-masing. Sebagai permulaan lantiklah lebih dari seorang untuk mempercepatkan urusan pengisian maklumat kursus 2011 di Kursus (ol-in). Untuk membatalkan lantikan, hanya perlu hilangkan tanda pada nama yang berkenaan di menu yang sama.
 8. Setiap maklumat di Kursus Lalu, KJ/TKJ/NKJ perlu menyemak dan mengesahkannya di menu Semak & Sah>Kursus Lalu. Tugas menyemak dan mengesah perlu dilakukan oleh orang yang berbeza bagi menjaga integriti. Dapatkan salinan sijil asal bagi tujukan semakan dan pengesahan. Elakkan salinan fotostat sebagai tanda kita sama-sama menyokong kempen Selamatkan bumi ini. Sahkan hanya kursus yang bersijil.
 9. KJ/TKJ/NKJ dan SU LADAP boleh menyemak maklumat lengkap sama ada seseorang itu cukup atau tidak bilangan harinya berkursus atau perincian kursus yang telah diikuti dengan mudah di Laporan>Bil. Hari Berkursus
 10. KJ/TKJ/NKJ boleh memanfaatkan penggunaan Pengumuman. Pengumuman hanya akan ditayangkan apabila ditanda pada kotak papar. Warna fon tulisan akan berwarna merah sekiranya dikategorikan sebagai Urgent. Pengumuman hanya dapat dilihat di Laman Depan yang dipaparkan secara scroll up. Pergerakannya boleh dihentikan dengan melakukan mouse over (meletakkan pointer tetikus pada pengumuman tersebut)
 11. Jabatan Pelajaran boleh memaparkan pengumumannya di laman e-SSPeL sekolah dan PPD.
 12. Untuk urusan bertukar keluar, bersara, dipinjamkan dan sebagainya, sila gunakan fungsi KeMas di Selenggara>KeMas (Keluar/Masuk). Sekolah asal perlu mengeluarkannya sebelum sekolah yang menerima boleh mengambilnya masuk. Sediakan surat arahan agar semua maklumat yang diperlukan dalam menu tersebut dapat diisi. Semua rekodnya akan dipindahkan ke sekolah baru. Saling berhubung dan mengingatkan antara sekolah asal dan sekolah yang menerima.

Tindakan segera yang dicadangkan:
 1. Panjangkan e-mel ini kepada semua anggota di sekolah masing-masing
 2. Cetak dan tampal e-mel ini di sudut yang strategik
 3. Buat edaran pemakluman
 4. in-house training

Sebarang cadangan dan masalah, sila hantar e-mel ke ict-selangor@googlegroups.com. Jangan lupa menyertakan butir diri dan menerangkan butir perkara yang berkaitan dengan jelas untuk memudahkan pemahaman.

"Semoga kesusahan hari ini merupakan kesenangan hari esok"

Kenyataan Akhbar Menteri Pelajaran: PELAKSANAAN SOFT-LANDING PPSMI

KENYATAAN AKHBAR
YAB TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN HJ MOHD YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI MALAYSIA
DAN MENTERI PELAJARAN
MENGENAI PELAKSANAAN SOFT-LANDING PPSMI


Kerajaan pada tahun 2009 telah mengambil keputusan untuk memansuhkan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan menggantikannya dengan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Dengan pemansuhan PPSMI, murid di sekolah rendah akan mengikuti pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia di Sekolah Kebangsaan, Bahasa Cina di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT. Manakala di sekolah menengah, Bahasa Malaysia akan digunakan sepenuhnya dalam pengajaran Matematik dan Sains.


Untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan perubahan bahasa dalam tempoh peralihan dasar, Mesyuarat Jemaah Menteri pada bulan Julai 2009 juga telah membenarkan Kementerian Pelajaran melaksanakan pendekatan soft-landing.


Berdasarkan keputusan tersebut, Kementerian Pelajaran pada tahun 2010 telah menetapkan dasar MBMMBI dimulakan pada tahun 2011 di mana murid Tahun 1 pada tahun ini mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia sepenuhnya. Sebagai langkah intervensi untuk mempercepatkan proses peralihan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia di semua peringkat persekolahan, Kementerian juga memutuskan bermula tahun 2012, murid Tingkatan 1 akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Malaysia sepenuhnya.

Walaubagaimanapun, peralihan kepada bahasa Malaysia pada Tingkatan 1 bermula tahun hadapan telah menimbulkan kerisauan ibubapa kerana dibimbangi anak-anak mereka yang telah mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris selama enam tahun di sekolah rendah tidak dapat menyesuaikan diri dengan peralihan bahasa secara mendadak.

Setelah mengambil kira pandangan ibu bapa, kabinet pada hari ini memutuskan untuk membenarkan murid sekolah rendah kohort PPSMI untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris sepenuhnya, bahasa Malaysia sepenuhnya atau dalam kedua-dua bahasa apabila mereka memasuki Tingkatan 1 bermula tahun hadapan.


Ini bermakna semua murid kohort PPSMI yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris dibenar untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris sehingga tamat Tingkatan 5.


Perlu diperjelaskan di sini juga, murid Tahun 3 hingga Tahun 6 2012 dibenarkan untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia atau kedua-dua bahasa di sekolah kebangsaan ; bahasa Inggeris, bahasa Cina atau kedua-dua bahasa di SJKC; dan bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau kedua-dua bahasa di SJKT seperti yang diputuskan oleh jemaah Menteri pada bulan Julai 2009.


Bagi murid yang telah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia atau dalam kedua-dua bahasa, mereka dibenar mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Malaysia sepenuhnya.


Dengan keputusan ini, pemansuhan PPSMI adalah kekal. Kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan semula PPSMI seperti yang dituntut oleh sesetengah pihak.
Bagaimanapun, kerajaan berharap keputusan yang membenarkan murid kohort PPSMI, iaitu murid Tahun 2 hingga Tingkatan 5 tahun ini untuk meneruskan pembelajaran dalam BI sehingga tamat tingkatan 5 dapat melegakan hati ibubapa. Kerajaan yakin dengan keputusan ini pencapaian murid kohort PPSMI dalam peperiksaan UPSR, PMR dan SPM tidak akan terjejas.

Dengan pendekatan soft-landing ini, pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2016. Manakala di sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya bagi kedua-dua matapelajaran ini adalah pada tahun 2021.


Kajian Kementerian Pelajaran ke atas semua sekolah di bawah Kementerian menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Malaysia.


Dapatan kajian menunjukkan, kurang 5 peratus daripada jumlah kelas di 7,495 buah sekolah rendah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains. Manakala di peringkat sekolah menengah, kurang 9 peratus daripada jumlah kelas di 2,192 buah sekolah menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains. Berdasarkan dapatan ini, kebanyakan murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Malaysia.Dapatan kajian ini membuktikan bahawa PPSMI tidak dapat dilaksanakan sepertimana yang dihasratkan.


Hasil kajian lapangan yang dijalankan oleh Kementerian dengan mengumpulkan maklumat melalui pemerhatian di dalam kelas, pengalaman guru dan amalan di bilik darjah serta temubual murid-murid mendapati murid sukar memahami matapelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Murid mengambil masa yang lama untuk memahami konsep matematik dan sains kerana mereka tidak faham bahasa Inggeris. Ini memaksa guru-guru untuk mengajar dalam bahasa Malaysia supaya murid dapat memahami kedua-dua matapelajaran tersebut. Masalah seperti ini bukan sahaja dialami oleh sekolah-sekolah di luar bandar, tetapi juga di bandar. Oleh yang demikian, sekiranya PPSMI diteruskan, sebahagian besar murid di negara kita tidak akan dapat menguasai ilmu matematik dan sains dengan baik dan mereka akan terus ketinggalan.


Pemansuhan PPSMI tidak bermakna kerajaan mengabaikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris. Di bawah dasar MBMMBI, Kementerian sedang melaksanakan pelbagai inisiatif baru yang lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid.

Antara inisiatif tersebut ialah penambahan masa pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, penambahbaikan kurikulum bahasa Inggeris di bawah pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), penyediaan guru, pengambilan penutur jati bagi meningkatkan kapasiti pensyarah dan guru Bahasa Inggeris, penyediaan bahan sokongan yang berkualiti seperti bahan bacaan tambahan dan bahan digital bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.


Kementerian Pelajaran juga sedang mengkaji beberapa inisatif baru untuk dilaksanakan seperti program Oracy Skills (OPS-ENG) yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan lisan dalam kalangan murid, kelas berdasarkan Sistem Set, peningkatan kualiti dan kepelbagaian bahan pengajaran, pembangunan profesionalisme guru dan kecekapan pengurusan panitia bahasa Inggeris di sekolah.

Kerajaan berharap pemansuhan PPSMI dan pelaksanaan dasar MBMMBI dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, ilmu sains dan matematik di kalangan pelajar serta mendaulatkan bahasa kebangsaan.Pejabat YAB Timbalan Perdana Menteri
4 November 2011

4.11.11

Bidang Tugas

Antara bidang tugas Guru Besar:
 1. Pentadbiran
 2. Kewangan
 3. Pembangunan Fizikal
 4. Pembangunan Kakitangan
 5. Mengajar
 6. Kurikulum
 7. Kokurikulum
 8. Hal-ehwal Murid
 9. Pengawasan dan Penyeliaan
A. Pentadbiran:
Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru di sekolah sebagaimana berikut:
 1. Melaksanakan segala prosedur pelantikan dan pengesahan dalam jawatan semua kakitangan di bawah kelolaan dan bidang kuasanya.
 2. Melaksanakan segala prosedur pelantikan ke jawatan yang lebih tinggi bagi semua kakitangan di bawah jagaannya.
 3. Melaksanakan prosedur bagi menamatkan perkhidmatan perletakan jawatan, persaraan, penggantungan, pelepasan guru-guru dan kakitangan.
 4. Memastikan pelaksanaan dan langkah-langkah pengambilan perkhidmatan dan kursus dalam jawatan.
 5. Mengambil langkah-langkah tertentu yang berhubung kait dengan soal percutian kakitangan di sekolahnya.
 6. Mewujudkan struktur organisasi sekolah bagi menentukan pembahagian kerja dan tugas kakitangan sekolahnya.
 7. Menyediakan senarai tugas dan tanggungjawab guru dan kakitangan sokongan.
 8. Menyimpan dan menyelenggarakan rekod-rekod peribadi guru dan kakitangan bukan guru.
 9. Menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan, Berkala, Laporan Sulit Khas, dan Laporan Nilaian Prestasi Khas bagi semua kakitangan di bawahnya.
 10. Meluluskan permohonan penggunaan bangunan dan kemudahan yang ada di sekolah mengikut syarat-syarat yang dibenarkan oleh pihak yang berkuasa.
 11. Menentukan sistem penyelenggaraan fail dilaksanakan dengan cara yang teratur dan sempurna.
 12. Merancang dan memastikan pelaksanaan takwim sekolah yang telah disusun dan ditetapkan itu berjalan dengan lancar.
 13. Memastikan bahawa segala retan-retan yang disediakan itu dilakukan dengan sempurna dan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 14. Menjadi pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah.
 15. Menjadi Penasihat Persatuan Ibu Bapa Guru dan memastikan bahawa segala keputusan dilaksanakan dengan teratur dan berkesan.
 16. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat yang diadakan di peringkat sekolah yang melibatkan guru dan kakitangan.
 17. Menghadiri mesyuarat di Pejabat Pendidikan Daerah, Zon Sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri, Kementerian PelajaranMalaysia atau jabatan-jabatan kerajaan yang lain.
....bersambung

1.11.11

e-SSPeL: Anywhere, anytime, anygadget

Aplikasi dalam talian Sistem Pengurusan Latihan Selangor atau dikenali sebagai e-SSPeL telah dibangunkan oleh pasukan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Jabatan Pelajaran Negeri Selangor, EzSpex. Aplikasi ini dibangunkan dengan menyasarkan untuk membantu individu dan organisasi dalam merekod, menyemak dan menganalisis semua Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) yang telah dilalui. Di samping itu, Setiausaha LDP sesebuah organisasi sudah pasti memerlukan aplikasi ini bagi membantu meringankan beban tugas mereka.

Aplikasi dalam talian e-SSPeL ini telah mendaftarkan semua warga yang bertugas di organisasi pendidikan dalam negeri Selangor di bawah tadbiran Kementerian Pelajaran meliputi semua guru, pegawai dan kakitangan bukan guru. Rekod yang dimasukkan ke dalam sistem ini diimport daripada data EMIS dan HRMIS. Setiap individu mempunyai akaun masing-masing dengan menggunakan nombor kad pengenalan (12 digit) sebagai ID Pengguna.

Pengguna hanya perlu mempunyai gajet yang boleh melayari internet (seperti PC, komputer riba, iPad dan telefon bimbit), capaian internet (Streamyx, wireless broadband, WiMax dsb) dan mempunyai akaun e-SSPeL. Ini membolehkan pengguna mencapai aplikasi ini anytime, anywhere, anygagjet.

Sering kali kita terkial-kial untuk menyediakan maklumat lengkap berkaitan tempat perkhidmatan dan kursus yang telah kita jalani. Kita memerlukan masa untuk mendapatkan fail, memilih yang perlu dan menyenaraikannya. Kini dengan e-SSPeL masalah tersebut dapat dielakkan atau diminimumkan. Begitu juga dengan organisasi apabila diminta membuat dan menghantar analisis latihan dalam perkhidmatan ahli-ahlinya maka sudah pasti kebiasaannya akan menyesakkan dada Setiausaha LDP.

Antara perkara-perkara yang e-SSPeL lakukan untuk kegunaan individu:
 1. Menyimpan sejarah tempat bertugas sejak mula berkhidmat
 2. Merekod maklumat latihan yang pernah dihadiri serta memaklumkan latihan yang sedang dan akan dihadiri
 3. Mengira secara automatik bilangan hari berkursus
 4. Memaklumkan pengguna sekiranya dipilih menjadi pengurus, urus setia atau peserta kursus
 5. Sentiasa menunjukkan bilangan hari kursus yang telah dijalani dalam tahun semasa
 6. Boleh memasukkan ulasan buku (book review) sebagai ganti kursus untuk mengatasi ketidak cukupan bilangan hari berkursus dalam setahun
Setiausaha LDP mudah melaksanakan tugasnya apabila e-SSPeL membantu memberi panduan untuk:-
 1. menyediakan maklumat kursus yang ingin diadakan
 2. memilih pengurus dan urus setia kursus
 3. memilih penceramah dan menyediakan jadual kursus
 4. menyediakan
 5. memudahkan urusan mendaftar kehadiran (check-in) serta menanda kehadiran peserta mengikut slot-slot yang berbeza
 6. mengira jam berkursus setiap peserta berdasarkan kehadiran pada setiap slot
 7. sentiasa mengemas kinikan bilangan jam berkursus setiap individu dan memaklumkannya kepada mereka
Sebarang cadangan dan masalah, sila hantar e-mel ke ict-selangor@googlegroups.com. Jangan lupa menyertakan butir diri dan menerangkan butir perkara yang berkaitan dengan jelas untuk memudahkan pemahaman.

"Semoga kesusahan hari ini merupakan kesenangan hari esok"

TOTAL PAGEVIEWS

Sparkline 13,621
7 Nov 2011