... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

6.4.10

NKRA

Pengisian Rumusan Skor Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) berasaskan SKPM Dalam Laman Sesawang NKRA-Pendidikan

PERKARA

TARIKH

TINDAKAN

1

Sekolah Memasukkan data SKPM 2009

05-09 April 2010

  • Pengetua

2

Pemantauan Pengisian Data SKPM secara online

05-09 April 2010

  • JNJK

3

Pemantauan Pengisian Data SKPM secara online

05-09 April 2010

  • PPD

4

Semakan Data SKPM 2009 secara online

12-16 April 2010

  • JNJK

5

Sekolah menyemak GPS PMR, SPM dan PGNK STPM dan ranking sekolah dalam portal NKRA Pendidikan

19-24 Mei 2010

  • Pengetua

6

Tarikh akhir sekolah memaklumkan perubahan GPS PMR, SPM dan PGNK STPM dan ranking sekolah dalam portal NKRA Pendidikan sekiranya ada

24 Mei 2010

  • Pengetua

7

Perakuan menerima Tawaran Baru oleh Pengetua melalui laman sesawang NKRA-Pendidikan dan mencetak perakuan menerima Tawaran Baru

31 Mei - 04 Jun 2010

  • Pengetua

8

Menghantar sesalinan dokumen perakuan menerima Tawaran Baru oleh Pengetua kepada PPD

07-11 Jun 2010

  • Pengetua

9

Pemantauan dan pengesahan penerimaan Tawaran Baru oleh PPD secara online

07-11 Jun 2010

  • PPD

10

Pemantauan penerimaan Tawaran Baru secara online

07-11 Jun 2010

  • JNJK

EMIS Online

Kementerian Pelajaran telah menyediakan satu kemudahan untuk guru melihat rekod EMISnya di laman web Portal Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan. Ia boleh diakses melalui Login Guru. Kemudahan ini membolehkan guru-guru untuk menyemak maklumat individu. Mereka juga boleh membuat perubahan/penambahan kepada dua submodul iaitu submodul mata pelajaran ajar dan sejarah perkhidmatan. Sila war-warkan kepada semua guru kerana segala aktiviti berkaitan NKRA adalah berasaskan data EMIS.

Kata laluan default adalah nombor KPT. Selepas login, guru boleh menukar kata laluan tersebut. Untuk melakukannya, klik pada Fungsi Lain dan diikuti dengan Tukar katalaluan.