... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

22.9.10

Memakai Pakaian Rasmi Sukan Sepanjang Hari

Rujukan: KP/KPPM/5 (49) bertarikh 26 Julai 2010KEBENARAN KHAS KEPADA GURU-GURU DAN MURID-MURID YANG MELAKSANAKAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJK) MEMAKAI PAKAIAN RASMI SUKAN SEPANJANG HARI.

Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Pembangunan Sukan Sekolah yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 memutuskan agar semua guru dan murid di sekolah rendah dan menengah yang melaksanakan mata pelalajaran PJK dikehendaki memakai pakaian sukan yang sesuai seperti berikut:
 1. Guru - memakai T-shirt berkolar, seluar sukan (track bottom) serta memakai kasut sukan dan berstokin putih
 2. Murid - memakai T-shirt berkolar atau tidak berkolar, seluar sukan (track bottom) serta memakai kasut sukan dan berstokin putih
Kementerian Pelajaran Malaysia juga bersetuju memberi kelonggaran kepada guru dan murid yang melaksanakan mata pelajaran tersebut untuk memakai pakaian sukan sepanjang hari berkenaan.

Secara ringkasnya kalau ada mata pelajaran Pendidikan Jasmani pada hari tersebut, guru dan murid perlu memakai pakaian yang ditetapkan dan dibolehkan terus memakainya sepanjang hari tersebut.

Cuti Sakit dan Tidak Hadir Bertugas

http://www.spa.gov.my/portal/page?_pageid=53,51354&_dad=portal&_schema=PORTAL


4. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Ketua Jabatan (KJ) jika pegawai memperolehi sijil sakit palsu dan adakah wajar seorang Ketua Jabatan meluluskan cuti sakit bagi kakitangan yang mengemukakan sijil sakit dari klinik swasta?

 1. Perlu diingat bahawa sijil sakit yang dikeluarkan oleh seseorang pengamal perubatan berdaftar (doktor) itu adalah sebagai satu perakuan/pengesahan bahawa pegawai kurang sihat dan disyorkan berehat pada tarikh yang dinyatakan.
 2. Jika KJ bersetuju dengan pendapat doktor itu maka pegawai bolehlah diluluskan cuti sakit.
 3. Pada tarikh pegawai disahkan tidak sihat itu mereka sepatutnya berehat di rumah atau di hospital.
 4. Jika dapat dibuktikan pegawai memperolehi sijil sakit secara tipu/palsu, atau mereka didapati tidak sakit seperti yang dilaporkan oleh doktor, maka KJ boleh tidak meluluskan cuti sakit seperti yang dipohon dan mengesyorkan tindakan tatatertib diambil terhadap mereka.
 5. Dengan tindakan di atas KJ tidak mempersoalkan integriti doktor yang memeriksa pegawai. Sebaliknya KJ hanya mempersoalkan integriti pegawai terbabit.


7. Pegawai hanya datang pagi dan petang untuk mengetip kad perakam waktunya. Beliau sebenarnya tidak bertugas. Bolehkah pegawai dikenakan tuduhan ‘tidak hadir bertugas’?

Tuduhan yang sesuai dikenakan kepada pegawai ialah TIDAK HADIR BERTUGAS. Jika tuduhan ini boleh dibuktikan melalui saksi dan bukti berdokumen yang lain (jika ada) yang dapat memperlihatkan tempoh masa beliau tidak bertugas, kesalahan ini sama seriusnya dengan kesalahan tidak hadir bertugas.


3.9.10

Program j-QAF

Jangan lupa:
 1. Sekolah perlu melaksanakan Kem Literasi Al-Quran atau program yang seumpamanya bagi semua murid tahun enam yang masih berada di Iqra' 1 - 4.
 2. Buku/Kad Rekod Bacaan Murid mestilah ditanda dengan menggunakan pen sama ada berdakwat biru atau merah. Bagi yang sudah menguasai sukatan yang ditetapkan buku/kad mereka hendaklah ditanda dengan pen berdakwat biru manakala yang belum menguasai atau Baca Ikut Guru (BIG) dengan menggunakan pen berdakwat merah
 3. Buku Rekod Pemulihan Jawi mestilah dikemaskini dari masa ke semasa. Rekod terdahulu hendaklah disimpan dalam fail sebagai rujukan
 4. Pelaksanaan program Tasmik mestilah dilaksanakan di luar jadual waktu rasmi persekolahan (rujuk Buku Panduan Dasar Program j-QAF, KPM m.s. 4)
 5. Guru Pendidikan Islam dan GPI program j-QAF wajib dilibatkan dengan Program Tasmik, manakala guru lain digalakkan untuk membantu sekiranya berkemampuan
 6. Guru yang terlibat dengan Program Tasmik mestilah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah dan dikira waktunya serta perlu membuat catatan dalam Rancangan Pelajaran Hariannya.
Pihak sekolah hendaklah memastikan bahawa semua murid Tahun 6 program j-QAF dapat membaca al-Quran dengan baik sebelum menamatkan pembelajaran di sekolah rendah

Musim Apa Sekarang NI?

Jangan lupa:
 1. Pemohonan tukar guru melalui sistem egTukar. Pastikan buat pengesahan
 2. Permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh oleh murid Tahun 6. Jangan lupa sahkan borang permohonan murid yang memohon. Tarikh tutup permohonan online ialah 15 Oktober 2010. Senarai SBP.

Pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) Tahap 1 di Sekolah Rendah

LINUS merupakan subbidang NKRA (keberhasilan utama nasional) pendidikan yang bertujuan untuk memastikan semua murid boleh menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas. Mula dilaksanakan di sekolah pada tahun 2010.

Tanggungjawab Guru Besar:

 1. Memastikan saringan LINUS dilaksanakan
 2. Menyelaras dan memantau pelaksanaan program LINUS
 3. Memastikan data penguasaan murid dimasukkan (key in) ke dalam pangkalan data LINUS
 4. Memastikan guru melaksanakan Program LINUS adalah guru Bahasa Melayu, Matematik dan guru Pemulihan Khas
 5. Memastikan guru Bahasa Melayu dan Matematik dilatih untuk memberi bimbingan dalam Program LINUS. Guru Pemulihan Khas pula berperanan untuk memberi bimbingan kepada murid LINUS TEGAR
 6. Memastikan guru yang terlibat dalam program LINUS menggunakan modul pengajaran dan modul pembelajaran yang disediakan oleh KPM sebagai panduan utama

- Petikan daripada KP(BPK)400-32/6Jld3(61) bertarikh 22 April 2010Nota:

 1. LINUS tegar - tidak menguasai konstruk 1 dan 2
 2. Guru Besar ada ID Pengguna sendiri yang bermula dari PGB+KodSekolah dan Katalaluan masing-masing. Pergi ke http://www.moe.gov.my/nkra/index.php dan masukkan ID Pengguna dan Katalaluan masing-masing.