... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

21.9.11

e-gTukar

Semua Guru Besar/Pengetua sekolah di negeri Selangor diminta membuat pengesahan permohonan tukar guru dalam e-gTukar sebelum 24 September 2011.

ePerlu

Difahamkan bahawa semua sekolah diminta mengisi data dalam aplikasi ePerlu selewat-lewatnya pada 30 September 2011. ePerlu adalah aplikasi yang menggantikan dBLAT.


Sila klik di sini untuk masuk ke Aplikasi ePerlu.

ID Pengguna: Kod Sekolah
Kata Laluan: sekolah
*Taipkan perkataan sekolah dalam ruang Kata Laluan

20.9.11

Senarai Pengurusan Tertinggi Pendidikan

Y.A.B. TAN SRI DATO' HAJI MUHYIDDIN BIN MOHD. YASSIN
Menteri Pelajaran Malaysia
(Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran),


Pejabat Timbalan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Barat,Bangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
Y.B. DATUK IR. DR. WEE KA SIONG
Timbalan Menteri Pelajaran I

Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 10, Blok E8, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.


Y.B. DR. HAJI MOHD. PUAD ZARKASHI
Timbalan Menteri Pelajaran II

Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 10, Blok E8, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
Y.Bhg. Dato' Dr. Rosli b. Mohamed
Ketua Setiausaha KPM
(mulai 29 Oktober 2010)

Y.Bhg. Dato' Sri Abdul Ghafar b. Mahmud
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
(mulai 8 November 2010)

pengarah 
En. Abdullah bin Mad Yunus
Pengarah Pelajaran Selangor

matjah 
Hj. Mat Jah bin Roslan
Pegawai Pelajaran Daerah Sepang

Prinsip Kerja X-PLUS

X-PLUS merupakan prinsip kerja kaum profesional era GTP Pelan Transformasi Kerajaan) dan ETP (Pelan Transformasi Ekonomi) - memaksimumkan impak penyampaian dalam bentuk keberhasilan kerja aras cemerlang (excellence) berteraskan pengetahuan, latihan, usaha dan semangat sepasukan.

CEMERLANG (EXCELLENCE)

Inilah kayu ukur keberhasilan kerja setiap individu. Cemerlang atau excellence berbeza dengan kualiti. Kualiti bermaksud memenuhi kehendak pelanggan, yakni menepati ketetapan kerja, mematuhi tuntutan perkhidmatan, mengikuti sepenuhnya perencanaan dan strategi, menyempurnakan tugasan pegawai atasan, dan mencapai sasaran kerja tahunan. Walhal cemerlang bermaksud 'go beyond', yakni memenuhi kehendak yang tidak terungkap oleh pelanggan, menangani cabaran yang belum tiba, dan melepasi rekod sedia ada. Cemerlang bermakna melepasi aras kualiti, melepas pencapaian terbaik sebelum ini, mewujudkan aras pencapaian baharu untuk dikejar oleh pesaing.

Cemerlang dalam konteks berfikir dan meneroka pelbagai pilihan penyelesaian bererti "think the unthinkable" dan "reasson the unreasonable". Halangan kecemerlangan ialah batasan kemahuan dan batasan imaginasi. "Every school is a good school, tiada sekolah kecuali yang terbaik". Inilah tuntutan rakyat kepada Kerajaan dan Kerajaan mengamanahkan tanggungjawab ini kepada jentera pendidikan negara.PENGETAHUAN

Faktor utama produktiviti bukan lagi bilangan pekerja, teknologi dan peruntukan yang banyak, faktor utama produktiviti ialah maklumat dan pengetahuan. Cara bekerja, cara mengajar dan cara mengurus pengajaran dan pembelajaran dalam era ini bukan lagi sesuatu yang rutin, berulang-ulang dan rigid, tetapi sarat dengan kepelbagaian cara dan gaya, tidak berulang-ulang, mencabar daya upaya setiap orang dalam menggunakan kebijaksanaan, budi bicara, penilaian dan pertimbangan.

Maka urusan memimpin, mengurus, merancang, melaksana dan memantau wajiblah berasaskan pengetahuan (knowledge-based) bukan berpandukan kebiasaan atau mengikut rutin atau memenuhi kepentingan diri sendiri. Demikian juga berfikir, bercakap, menulis dan bertingkah laku hendaklah berasaskan pengetahuan, bukan berpandukan perasaan, emosi, kebiasaan dan ketaksuban. Pekerjaan mendidik, melatih, mengasuh, membimbing, mengajar dan menilai mestilah berdasarkan pengetahuan, bukan kebiasaan atau rutin.LATIHAN

Latihan bermaksud belajar sepanjang hayat untuk mempertajam keupayaan melaksanakan tanggungjawab semasa dan mempersiap keupayaan untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar dan mencabar. Latihan bermakna bina upaya yang berterusan, bukan sekadar memenuhi ketetapan perkhidmatan. Latihan bererti bersedia untuk berubah, bersedia untuk melaksanakan idea baharu, bersedia untuk menggunakan cara gaya baharu dalam menyempurnakan tanggungjawab, bersedia menjayakan transformasi.USAHA

Usaha berbeza dengan kerja. Usaha bermaksud berikhtiar seupaya mungkin dengan menggunakan pelbagai sudut pemikiran, sumber dan kreativiti dan inovasi demi menyempurnakan misi dan mencapai objektif. Usaha bermaksud "go extra mile". Sedangkan 'kerja' bermaksud melaksanakan tugas sebagaimana yang ditetapkan atau diarahkan. Kerja mengutamakan kepatuhan kepada arahan. Usaha mengutamakan matlamat dan objektif. Ukuran kerja ialah kecekapan. Ukuran usaha ialah keberkesanan.

Guru dan ketua guru perlu melihat sukatan pelajaran dari sudut pembelajaran. Demikian juga matlamat murid menghadiri persekolahan. Murid ingin belajar dan berubah ke arah kemajuan, bukan untuk membantu guru dan ketua guru menghabiskan sukatan pelajaran. Usaha menuntut pendidik dan pegawai pendidikan berfikir. Dengan kecukupan usaha, dengan kesungguhan berikhtiar, daya fikir akan berkembang, imaginasi menjadi terang dan kreativiti akan bertandang - matlamat dan objektif menjadi kenyataan.SEPASUKAN

Sepasukan bermaksud komited kepada nilai, visi, misi dan matlamat organisasi dan mengetepikan kepentingan diri dan perasaan peribadi. Ciri kepimpinan wajib sentiasa terpamer dan dipraktikkan oleh setiap orang. Bekerja sepasukan menuntut kehadiran altruisme dalam pengurusan, pentadbiran dan pelaksanaan operasi. Altruisme menjamin keakraban anggota pasukan kepada misi organisasi dan organisasi pula mampu menjana kesejahteraan kepada setiap anggota kumpulan.

19.9.11

Fesyen Pakaian Alternatif Sebagai Pakaian Semasa Bekerja dan Menghadiri Upacara Rasmi


Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985 telah menetapkan jenis pakaian yang boleh dipakai oleh pegawai perkhidmatan awam semasa bekerja dan semasa menghadiri upacara rasmi.  Di samping jenis pakaian tersebut, Kerajaan telah bersetuju untuk menggariskan fesyen pakaian alternatif yang sesuai dan boleh dipakai oleh pegawai perkhidmatan awam semasa bekerja dan semasa menghadiri upacara rasmi.


Fesyen Pakaian Alternatif Pegawai Lelaki

 1. Baju kemeja berlengan panjang (Syarat: berseluar panjang.  Lengan baju jangan dilipat. Kemeja hendaklah dimasukkan ke dalam/tuck in)
  1. berkolar baju Melayu cekak musang berbutang tiga
  2. berkolar baju Melayu cekak musang berbutang lima
  3. berkolar Nehru berbutang terselindung
  4. berkolar Mandarin berbutang tiga
 2. Nehru suit (Syarat: diperbuat dari jenis kain dan warna yang sesuai)
  1. berbutang hadapan
  2. berbutang terselindung
 3. Baju kemeja batik Malaysia berlengan panjang (Syarat: Hari Khamis. Berseluar panjang. Lengan baju jangan dilipat. Sekiranya dipadankan dengan kot, baju kemeja batik hendaklah dimasukkan ke dalam/tuck in.)
  1. berkolar baju Melayu cekak Musang berbutang tiga
  2. berkolar baju Melayu cekak Musang berbutang lima
  3. berkolar Nehru berbutang terselindung
  4. berkolar Mandarin berbutang tiga
Pakaian Wanita
Pegawai wanita boleh memakai pakaian sedia ada seperti pakaian kebangsaan baju kurung atau kebaya atau pakaian-pakaian kaum masing-masing yang sesuai dipakai semasa bekerja atau semasa menghadiri upacara rasmi selaras dengan peraturan sekarang.

Pengecualian
Pegawai yang disyaratkan memakai pakaian seragam dan dibekalkan dengan pakaian berkenaan hendaklah sentiasa memakainya semasa bekerja seperti yang ditetapkan dalam peraturan sekarang.

Teknologi Maklumat: Pembangunan Sistem Aplikasi

9.22 Ketua Jabatan bertanggungjawab memastikan sebarang instalasi (installation) perisian ICT yang berlesen sahaja dibenarkan untuk kegunaan Jabatan.  Sebarang instalasi perisian yang tidak berlesen atau cetak rompak adalah dilarang.

Pembangunan Sistem Aplikasi
9.23 Ketua Jabatan bertanggungjawab memastikan sebarang pembangunan sistem aplikasi (legacy) yang menyokong urusan Jabatan menggunaka pakai kod-kod yang standard di bawah Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) mengikut peraturan yang berkuatkuasa.

9.24 Bagi pelaksanaan perkongsian pintar dalam bidang ICT, Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab memastikan sebarang sistem aplikasi generik yang boleh dikongsi dengan jabatan-jabatan lain didaftarkan kepada pihak MAMPU melalui Sistem Repositori Aplikasi Perkongsian Pintar (RAPP).  Tindakan ini hendaklah merujuk kepada peraturan semasa yang berkuatkuasa.

9.25 Ketua Jabatan bertanggungjawab memastikan sebarang sistem aplikasi yang dibangunkan oleh jabatan perlu disertakan dengan dokumentasi sistem (sistem spresifikasi, manual pengoperasian dan manual pengguna) dan melaksanakan penduaan (backup) bagi pangkalan data dan kod pengaturcaraan sistem.

- Panduan Pengurusan Pejabat , Bahagian IX Pengurusan Komunikasi dan Teknologi Maklumat

Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris

Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia mulai tahun 2011, mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2010 bertarikh 25 Januari 2010.

Strategi utama memartabatkan bahasa Malaysia melibatkan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar mata pelajaran sains dan matematik di sekolah rendah dan menengah serta penambahbaikan terhadap pendekatan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia.

Manakala strategi utama memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris melibatkan penambahbaikan kurikulum Bahasa Inggeris, penyediaan guru dan bahan yang mencukupi lagi berkualiti bagi melaksanakan kurikulum tersebut.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai Dasar MBMMBI, sila klik pautan berikut
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Panduan Pengurusan Pejabat

 1. Bahan Powerpoint
 2. Surat Pekeliling


300 Bantu Pembelajaran BI

50 pengajar dari AS sertai program Fulbright bermula Januari 

SERAMAI 300 tenaga pengajar lepasan ijazah dari Amerika Syarikat akan membantu kerajaan meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris pelajar di negara ini menerusi program Fulbright, mulai tahun depan.
Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkata ia adalah kesinambungan pertemuan Datuk Seri Najib Razak dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat (AS) Hillary Clinton, di New York dan di Kuala Lumpur sebelum ini.

Pada peringkat awal, pegawai kanan AS yang dalam pertemuan dengan Muhyiddin berjanji menghantar 50 pengajar mulai Januari depan dan ditambah secara berperingkat.

“Program ini bukan saja dapat mengeratkan hubungan kedua-dua negara, malah membantu Kementerian Pelajaran meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris di kalangan pelajar,” katanya pada sidang media, di sini semalam.

Beliau berkata, program menghantar tenaga pengajar sukarela itu sudah lama dilaksanakan oleh AS dan ditanggung oleh negara itu tetapi bagi program di Malaysia, kerajaan turut memberi peruntukan RM1.4 juta bagi memberi sedikit imbuhan kepada tenaga pengajar.

Program tidak akan mengganggu kurikulum pengajaran bahasa Inggeris sedia ada, sebaliknya mereka menggunakan masa luar sekolah dengan teknik pembelajaran menyeronokkan.
“Kita akan memeterai Perjanjian Persefahaman (MoU) bagi program berkenaan dan diharap dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun. Tenaga pengajar akan diberikan orientasi supaya dapat mengenali adat resam dan budaya rakyat Malaysia sebelum ditempatkan di hantar, termasuk Sabah dan Sarawak serta dipantau seorang penyelia,” katanya.

Muhyiddin berkata, Terengganu sebenarnya sudah memulakan program berkenaan dan setakat ini maklum balasnya amat memberangsangkan sama ada daripada pelajar mahupun guru berkenaan.

“Pelajar sangat gembira dan lebih mudah menguasai bahasa Inggeris, manakala guru terbabit pula sangat bersungguh-sungguh. Setakat ini Terengganu sudah melaksanakan 17 program seumpama itu. Kejayaan itu mungkin kerana teknik yang mereka ajar lebih menyeronokkan. Berikutan itu, kerajaan tidak akan mengadakan lagi projek perintis dan akan terus meletakkan tenaga pengajar itu di sekolah yang akan dikenal pasti,” katanya. 

 —–

Sumber: Berita Harian |30 Jun 2011|

15.9.11

Kutipan Yuran Melalui Bank

Cara kutipan seperti ini telahpun dipraktikkan di Sekolah Menengah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Teknik.  Bagi sekolah biasa yang bercadang untuk mngendalikan sistem ini perlu mendapatkan kelulusan daripada Bahagian Kewangan (Unit Akaun Sekolah) Kementerian Pelajaran Malaysia.

Syarat-syarat permohonan adalah:
 1. Dapatkan persetujuan daripada ibu/bapa
 2. Dapatkan persetujuan bank
 3. Dapatkan kelulusan bertulis dari KPMI PTJ
 4. Slip bayran masuk bank perlu diubahsuai
 5. Resit dikeluarkan selepas perakauan bank diterima
 • TPKPKWS 5.5
Proses Penerimaan
 1. Guru kelas menerima slip masuk bank dankeluarkan resit
 2. Rekod ke dalam Daftar Kedatangan Mood
 3. Lain-lain prosedur seperti tatacara merekod penerimaan
Sumber: Nota Kursus - Kursus Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah (Terimaan dan Pungutan Akaun Sekolah) oleh Institut Aminuddin Baki (muka surat 13)


Laluan Kerjaya Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

 Keguruan Sebagai Satu Profesion
 
“Mengajar ialah pekerjaan profesional. Tugas yang dilakukan oleh guru adalah bersifat intelektual, memerlukan amalan pertimbangan yang konsisten, tidak boleh disamarata atau dirutinkan, dan menuntut persediaan yang berpanjangan melalui pendidikan.”
- Janet A. Weiss (1989)


Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) mempunyai sebanyak sepuluh jenis laluan pemangkuan dan kenaikan pangkat.  Daripada 10 laluan ini, pemangkuan dan kenaikan pangkat laluan hakiki mempunyai 4 jenis laluan, tiga untuk Laluan Cemerlang, dua jenis laluan Time-based dan satu Laluan Khas untuk Guru Besar ex-PPPLD Khas untuk Penyandang (KUP).

Sementara bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD), terdapat lima jenis laluan dan kenaikan pangkat iaitu satu laluan hakiki, tiga jenis laluan bagi Laluan Cemerlang dan satu Laluan Time-based.

Kenaikan pangkat secara Time-based Khas Untuk Penyandang (KUP)

Di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuatkuasa pada tahun 2002, guru akan diberi kenaikan pangkat berdasarkan tempoh perkhidmatan mereka. Seorang guru yang berada pada gred DGA29 akan menikmati kenaikan pangkat ke gred DGA32 setelah berkhidmat bagi tempoh 10 tahun. Begitu juga dengan guru yang berada pada gred DG41 dan telah berkhidmat selama 10 tahun akan menerima kenaikan pangkat secara time-based pada gred DG44

Laluan Cemerlang
Berliner (1988) telah mengemukakan model lima peringkat perkembangan guru yang memberi fokus terhadap pemikiran guru berdasarkan tingkah laku guru dalam bilik darjah. Model perkembangan Berliner (1995) mentafsir perkembangan guru sebagai “satu proses menuju ke arah pembentukan guru untuk mencapai tahap kepakaran dan kecemerlangan” (Sani dan Norzaini, 2007). Peringkat perkembangan dalam Model Berliner adalah seperti berikut:
Peringkat 1 – Peringkat permulaan atau novice
Guru novis mempelajari fakta dan menimba pengalaman serta diajar peraturan umum yang dikatakan sesuai untuk semua konteks;
Peringkat 2 – Peringkat lebih maju atau advanced beginner
Guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama dua atau tiga tahun. Pengalaman dan konteks masalah mula membimbangi dan mempengaruhi tingkah laku guru

Peringkat 3 – Peringkat cekap atau competent
Guru mampu membuat pilihan secara sedar tentang tindakan, membuat keutamaan dan membuat perancangan. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh, guru menjadi lebih peka terhadap perkara yang penting atau remeh . Namun, kemahiran mengajar masih lagi kaku dan tidak fleksibel;
Peringkat 4 – Peringkat mahir atau proficient
Terdiri daripada guru yang berpengalaman mengajar selama lima tahun. Guru boleh mengesan maklumat yang wujud dalam semua konteks dan situasi serta mampu membuat ramalan tentang sesuatu kejadian dengan cepat; dan
Peringkat 5 – Peringkat pakar atau expert
Bukan semua guru mampu untuk mencapai tahap ini. Pengajaran guru adalah lancar dan segala tugas dapat dilaksanakan dengan mudah.

Menurut model ini, seseorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum ia dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan.

Urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Laluan Cemerlang PPPS terdiri daripada tiga jenis laluan iaitu Pengetua Cemerlang, Pegawai Cemerlang dan Guru Cemerlang.  Sementara Laluan Cemerlang PPPLD pula ialah Guru Besar Cemerlang, pengelola Cemerlang dan Guru Cemerlang.

Pengetua Cemerlang dan Pegawai Cemerlang boleh mencapai sehingga ke JUSA C sementara bagi Guru Cemerlang PPPS pula Khas C.  Guru Besar dan Pengelola Cemerlang boleh meningkat sehingga gred DGA38 sementara Guru Cemerlang PPPLD pada gred DGA34.

Sumber: Laluan Kerjaya Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (KPM), 2009 


9.9.11

Cuti Am Persekutuan dan Negeri Selangor 2012

PERKARA

TARIKH

HARI

* TAHUN BARU

1 JANUARI

AHAD

*TAHUN BARU CINA

23 & 24 JANUARI

ISNIN & SELASA

# MAULIDUR RASUL

5 FEBRUARI

AHAD

#HARI THAIPUSAM

7 FEBRUARI

SELASA

* HARI PEKERJA

1 MEI

SELASA

#HARI WESAK

17 MEI

KHAMIS

* HARI KEPUTERAAN SPBYDA

2 JUN

SABTU

# NUZUL AL QURAN

6 OGOS

ISNIN

*HARI RAYA PUASA

19 & 20 OGOS

AHAD & ISNIN

* HARI KEBANGSAAN KE 54

31 OGOS

JUMAAT

*HARI MALAYSIA

16 SEPTEMBER

AHAD

*HARI RAYA HAJI

26 OKTOBER

JUMAAT

*HARI DEEPAVALI

13 NOVEMBER

SELASA

*MAAL HIJRAH

15 NOVEMBER

KHAMIS

#KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

11 DISEMBER

SELASA

*HARI KRISMAS

25 DISEMBER

SELASA

7.9.11

Persekolahan Tahun 2012


PENGGAL

CUTI & HARI PERSEKOLAHAN

MULA

AKHIR

BIL HARI

I

Hari Persekolahan

Cuti Pertengahan Penggal

Hari Persekolahan

04.01.2012

10.03.2012

19.03.2012

09.03.2012

18.03.2012

25.05.2012

48

9

50

Cuti Pertengahan Tahun

26.05.2012

10.06.2012

16

II

Hari Persekolahan

Cuti Pertengahan Penggal

Hari Persekolahan

11.06.2012

18.08.2012

27.08.2012

17.08.2012

26.08.2012

09.11.2012

50

9

55

Cuti Akhir Tahun

10.11.2012

01.01.2012

53

Jumlah

290

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am

203

Jumlah Hari Cuti Penggal

87