... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

3.9.14

Bengkel PEERS dan SEGAK di Kolej Vokasional Sepang.


No comments:

Post a Comment