... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

18.1.12

1BestariNet: Info

Nama Projek: 1BestariNet
Pembekal Perkhidmatan: YTL Communications
Mula Perkhidmatan: Disember 2011
Tempoh Perkhidmatan: 2 tahun 6 bulan
Rujukan: KP(PMO-ICT)100/02/01(3) bertarikh 28 Disember 2011

1BestariNet ialah perkhidmatan rangkaian akses internet end to end bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran bagi semua sekolah (di Malaysia). Projek Perkhidmatan 1BestariNet ini mula dilaksanakan mulai Disember 2011 untuk tempoh selama 2 tahun 6 bulan.

Perkhidmatan ini adalah lebih baik daripada perkhidmatan sedia ada.  Antara komponen penting dalam perkhidmatan ini ialah:

  1. capaian jalur lebar yang lebih tinggi 
  2. perkhidmatan hosting terurus
  3. perkhidmatan keselamatan terurus
  4. persekitaran pembelajaran maya (Virtual Learning Environment - VLE)
  5. penyelenggaraan VLE
  6. pewujudan Programme Management Office (PMO)
Sehubungan itu semua sekolah perlu memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan kelancaran pelaksanaannya.

Kepada pihak pemasang, diharap dapat:
  1. Perkenalkan diri (sebaiknya bawalah kad pengenalan syarikat) serta jelaskan maksud dan tujuan.  Lebih baik dibawa sama surat daripada Kementerian Pelajaran mengenai hal ini kerana dikhuatiri pihak sekolah belum menerima makluman mengenai kerja pemasangan ini.  
  2. Telefon sekolah terlebih dahulu untuk membuat temujanji agar dapat memastikan pegawai yang bertanggungjawab dapat hadir bersama sewaktu kerja pemasangan ini dilakukan.  Ini penting memandangkan pihak syarikat bukan setakat meminta SAP ditandatangani malah juga meminta sekolah membuat pengesahan commisioning sebaik tamat kerja pemasangan dilakukan.
  3. Tunjukkan satu per satu kebolehfungsian setiap alatan dan kebolehcapaian perkhidmatan yang sepatutnya diperoleh.  Sebaiknya ada tatacara pengujian mengenai enam perkara yang disebutkan di atas (mana yang relevan pada waktu itu)

Nota:
Diharap kita mendapat maklumat yang lebih mendalam mengenai perkara 1 hingga 6 di atas kerana setakat ini kita hanya mampu menguji KPI perkara 1.  Perbandingan boleh dibuat dengan menguji aras latensi, muat turn dan muat naik antara talian Schoolnet dengan 1BeatsriNet ini.  Minta bantuan 

Diharap lima perkara lagi dapat dimaklumkan secara lebih terperinci.  Perkara 2 dan 3 sememangnya sedang kita gunakan, hanya memerlukan dinyatakan dengan lebih jelas bagaimana cara kita boleh membezakan sama ada perkhidmatan tersebut sedang kita terima serta dapat kita membezakan bahawa ia lebih baik daripada perkhidmatan yang sedia ada.  Sementara perkara 4, 5 dan 6 adalah sesuatu yang baru.  Ia perlu dimaklumkan secara rasmi dengan lebih jelas agar  dapat membantu pihak sekolah untuk memastikan segala apa yang patut diperolehi, benar-benar dinikmati.

No comments:

Post a Comment