... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

20.1.12

Pengurusan Hal Ehwal Murid

Jabatan Pelajaran Selangor telah mengeluarkan buku panduan ini dengan tujuan untuk membantu sekolah dan juga pasukan pemantau dalam meningkatkan kualiti pengurusan Hal Ehwal Murid di sekolah.   Buku ini mengandungi enam instrumen semakan bagi bidang-bidang yang berikut:
  1. Senarai Semak Pengurusan Disiplin
  2. Senarai Semak Pengurusan Asrama
  3. Senarai Semak Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling
  4. Senarai Semak Pengurusan Biasiswa
  5. Senarai Semak Pengurusan Kesihatan
  6. Senarai Semak Pengurusan Bilik Operasi SPBT
Hasil pemantauan, sekolah akan dinilai mengikut skema SKPM sama ada mendapat pencapaian Gemilan, Cemerlang, Harapan, Sederhana, Lemah ataupun Sangat Lemah.  Satu laporan ketakakuran dan tindakan pembetulan akan dikeluarkan kepada pihak sekolah.  Selain itu borang maklum balas dan cadangan penambahbaikan juga akan diberikan.

No comments:

Post a Comment