... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

20.1.12

MBMMBI: Bahan edaranDua CD tersebut adalah untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris setiap satunya sementara CD yang satu pula adalah penerangan mengenai MBMMBI. Pastikan di sekolah masing-masing ada kesemua CD ini dan sebaiknya digunakan oleh guru mengikut kesesuaian.


Sehingga kini, hanya 3 jenis CD di atas ini yang telah diedarkan ke sekolah.

No comments:

Post a Comment