... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

16.1.12

Dasar-dasar Utama Kementerian Pelajaran Malaysia

 1. Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
 2. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
 3. Satu Murid Satu Sukan (1Murid 1Sukan)
 4. Transformasi Pendidikan Vokasional
 5. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
 6. Pensiswazahan dan Pensarjanaan Guru
 7. Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
Sekiranya terdapat sebarang Pertanyaan, Aduan, Maklum Balas dan Cadangan, sila hubungi:

 • Khidmat Pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPKPM)
 • Telefon: 03-77237070
 • E-mel: kpkpm@moe.gov.my
 • Laman Web: www.moe.gov.my (e-ADUAN)

No comments:

Post a Comment