... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

7.6.12

TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PEGAWAI AWAM YANG MEMBUAT PERNYATAAN AWAM


Adalah diingatkan bahawa semua pejawat awam tertaklumk di bawah Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tataterti) 1993.  Sehubungan itu semua pegawai dan kakitangan adalah dilarang membuat pernyataan awam di bawah peraturan 19 (1) dan (2).

Keterangan lanjut, sila klik di sini.

No comments:

Post a Comment