... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

20.4.11

eTukar Bukan Guru

Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia telahpun menyediakan aplikasi secara atas talian (online) yang dinamakan eTukar Bukan Guru bagi menguruskan permohonan pertukaran kakitangan bukan guru.

Aplikasi permohonan atas talian ini merupakan satu lagi inovasi Kementerian dalam mempercepatkan proses permohonan pertukaran disamping dapat meningkatkan penggunaan ICT di dalam urusan perkhidmatan. Sistem ini juga dapat menjimatkan masa dan tenaga pengurus sumber manusia di peringkat Kementerian/Bahagian/Jabatan/Institusi dan sekolah. Proses permohonan pertukaran melibatkan 3 peringkat yang melibatkan pemohon, ketua jabatan, bahagian / jabatan dan pihak Kementerian.

Guru Besar seharusnya sudah menerima surat daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KPM KP(PP)0045/153/1(26) yang bertarikh 12 April 2011 yang memaklumkan ID Pengguna dan Kata Laluan setiap Guru Besar serta jadual pelaksanaan urusan permohonan pertukaran ini.

Guru Besar selaku Pengesah 1 perlu menggunakan ID Pengguna tersebut untuk membuat pengesahan dalam tempoh 15 hari iaitu 2 hingga 15 Mei 2011.  Pengesah 2 ialah di Jabatan Pelajaran Negeri yang tempoh pengesahannya juga 15 hari mulai 16 Mei hingga 31 Mei 2011.

No comments:

Post a Comment