... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Monday, April 25, 2011

Pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) Tahap 1 di Sekolah Rendah


No comments:

Post a Comment