... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

26.4.11

Bahan KSSR

Bermula tahun 2011 ini, kohot murid tahun 1 di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan SJK Tamil akan melalui kurikulum baru yang dinamakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).  Terdapat sebanyak 13 mata pelajaran yang ditawarkan untuk murid tahun 1 ini iaitu:
 1. Bahasa Malaysia
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Cina
 4. Bahasa Tamil
 5. Bahasa Arab
 6. Pendidikan Islam
 7. Pendidikan Moral
 8. Matematik
 9. Pendidikan Khas
 10. Pendidikan Jasmani
 11. Pendidikan Kesihatan
 12. Dunia Sains dan Teknologi
 13. Dunia Seni Visual
 14. Dunia Muzik
Namun mata pelajaran yang  akan murid-murid ini pelajari bergantung kepada jenis sekolah dan guru elektif yang dibekalkan.  Sistem menilai pencapaian murid juga turut berubah apabila kementerian memutuskan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) akan dijadikan sebagai sebahagian daripada asas mengukur pencapaian murid di sekolah rendah.  Jika sebelum ini UPSR merupakan satu-satunya ukuran pencapaian murid di sekolah rendah namun dalam KSSR pencapaian murid di akhir persekolahan akan diukur melalui 40% daripada PBS dan bakinya 60% datang daripada UPSR.  

Cakupan PBS adalah lebih holistik dan ukurannya tidak lagi bergantung semata-mata melalui ujian dan peperiksaan.  Guru akan menggunakan pelbagai jenis instrumen yang akan dijadikan eviden dalam menilai pencapaian murid.  Penilaian ini diadakan sepanjang masa sama ada sewaktu p&p dalam kelas mahupun sewaktu murid sedang melakukan aktiviti.

Fokus Kurikulum
1.      Prasekolah - Perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul
2.      Tahap l  Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) - Penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal,  asas kognitif, sikap, dan nilai
3.      Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) - Pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.


Kepada mereka yang masih sukar untuk mendapatkan bahan mengenai KSSR, bolehlah masuk ke laman web Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ini:
http://www.moe.gov.my/bpk/kssr_docs/mula.htm

No comments:

Post a Comment