... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

29.11.13

Setitik Nila: Himpunan Contoh-contoh Kes Tatatertib


Klik pada gambar buku untuk membacanya

Senarai Kes


Contoh Kes: Kes Tidak Hadir Bertugas


BAHAGIAN II 
KES - KES TATATERTIB 
 1. Tidak Hadir Bertugas Dan Tidak Mengetik Kad Perakam Waktu 
 2. Tidak Mengetik Perakam Waktu 
 3. Tidak Hadir Bertugas Dan Memalsukan Sijil Sakit 
 4. Memalsukan Sijil Sakit 
 5. Memalsukan Tandatangan Pada Sijil Sakit 
 6. Datang Lewat Tanpa Alasan Yang Munasabah 
 7. Tidak Mengikuti Kursus Pengajian Yang Ditetapkan 
 8. Membeli Kereta Daripada Syarikat Yang Mempunyai Hubungan Rasmi 
 9. Menyalahgunakan Atau Menggunakan Kedudukan Awam  
 10. Menyalahgunakan Wang PIBG 
 11. Penerimaan Hadiah / Sumbangan 
 12. Meniru Tandatangan Pegawai Atasan 
 13. Meminda Laporan Markah Prestasi 
 14. Mengemukakan Tuntutan Palsu 
 15. Menerima Wang Rasuah 131 v 
 16. Gagal Mematuhi Arahan Pertukaran 
 17. Lawatan Persendirian Ke Luar Negara Tanpa Kebenaran 
 18. Kecuaian Menyebabkan Banduan Melarikan Diri 
 19. Gagal Mematuhi Memo Pengarah Jabatan 
 20. Memecah Kecilkan Nilai Perolehan 
 21. Melanggar Arahan Perbendaharaan / Tidak Mematuhi Peraturan Kewangan 
 22. Gangguan Seksual 
 23. Menjalin Hubungan Dengan Wanita Yang Telah Berkahwin 
 24. Disabitkan Kesalahan Jenayah Khalwat Oleh Mahkamah Syariah  
 25. Kes Sabitan Jenayah (Rasuah) 
 26. Penyalahgunaan Dadah 
 27. Membawa Barang Larangan 
 28. Melakukan Kekasaran Terhadap Pesakit 

BAHAGIAN III 
KES-KES SURCAJ 
29 Kehilangan Wang Kutipan Hasil 
30 Kehilangan Komputer Riba 

BAHAGIAN IV 
KES-KES PENAMATAN PERKHIDMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM 
31 Terlibat Dengan Kegiatan Yang Memudaratkan Keselamatan Negara 
32 Menagih Dadah 
33 Memalsukan Kad Pengenalan Dan Sijil Kelahiran 
34 Terlibat Dengan Sindiket Menguruskan Perkahwinan 
35 Memiliki Dadah Berbahaya 
36 Pesakit Mental 
37 Mencabul Kehormatan 


Untuk memuat turun, sila klik di sini.No comments:

Post a Comment