... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

1.3.12

SJK (C) Jalan Davidson: Speed Test

test your broadband speed here

No comments:

Post a Comment