... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

25.11.11

Penurunan Kuasa Kemasukan Murid ke Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan, KPM

Jabatan Pelajaran Selangir melalui suratnya JPNS.MEN600-1/45Jld.2(1) bertarikh 30 Mei 2011 telah memeutuskan bahawa urusan kemasukan murid dari sekolah agama/kerjaan negeri/sekolah persendirian dan belajar semula ke sekolah rendah/menengah bantuan penuh kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing mulai 1 November 2011.

JPNS.MEN 600-1/53(13) bertarikh 17 Oktober 2011

No comments:

Post a Comment