... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

1.11.11

e-SSPeL: Anywhere, anytime, anygadget

Aplikasi dalam talian Sistem Pengurusan Latihan Selangor atau dikenali sebagai e-SSPeL telah dibangunkan oleh pasukan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Jabatan Pelajaran Negeri Selangor, EzSpex. Aplikasi ini dibangunkan dengan menyasarkan untuk membantu individu dan organisasi dalam merekod, menyemak dan menganalisis semua Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) yang telah dilalui. Di samping itu, Setiausaha LDP sesebuah organisasi sudah pasti memerlukan aplikasi ini bagi membantu meringankan beban tugas mereka.

Aplikasi dalam talian e-SSPeL ini telah mendaftarkan semua warga yang bertugas di organisasi pendidikan dalam negeri Selangor di bawah tadbiran Kementerian Pelajaran meliputi semua guru, pegawai dan kakitangan bukan guru. Rekod yang dimasukkan ke dalam sistem ini diimport daripada data EMIS dan HRMIS. Setiap individu mempunyai akaun masing-masing dengan menggunakan nombor kad pengenalan (12 digit) sebagai ID Pengguna.

Pengguna hanya perlu mempunyai gajet yang boleh melayari internet (seperti PC, komputer riba, iPad dan telefon bimbit), capaian internet (Streamyx, wireless broadband, WiMax dsb) dan mempunyai akaun e-SSPeL. Ini membolehkan pengguna mencapai aplikasi ini anytime, anywhere, anygagjet.

Sering kali kita terkial-kial untuk menyediakan maklumat lengkap berkaitan tempat perkhidmatan dan kursus yang telah kita jalani. Kita memerlukan masa untuk mendapatkan fail, memilih yang perlu dan menyenaraikannya. Kini dengan e-SSPeL masalah tersebut dapat dielakkan atau diminimumkan. Begitu juga dengan organisasi apabila diminta membuat dan menghantar analisis latihan dalam perkhidmatan ahli-ahlinya maka sudah pasti kebiasaannya akan menyesakkan dada Setiausaha LDP.

Antara perkara-perkara yang e-SSPeL lakukan untuk kegunaan individu:
 1. Menyimpan sejarah tempat bertugas sejak mula berkhidmat
 2. Merekod maklumat latihan yang pernah dihadiri serta memaklumkan latihan yang sedang dan akan dihadiri
 3. Mengira secara automatik bilangan hari berkursus
 4. Memaklumkan pengguna sekiranya dipilih menjadi pengurus, urus setia atau peserta kursus
 5. Sentiasa menunjukkan bilangan hari kursus yang telah dijalani dalam tahun semasa
 6. Boleh memasukkan ulasan buku (book review) sebagai ganti kursus untuk mengatasi ketidak cukupan bilangan hari berkursus dalam setahun
Setiausaha LDP mudah melaksanakan tugasnya apabila e-SSPeL membantu memberi panduan untuk:-
 1. menyediakan maklumat kursus yang ingin diadakan
 2. memilih pengurus dan urus setia kursus
 3. memilih penceramah dan menyediakan jadual kursus
 4. menyediakan
 5. memudahkan urusan mendaftar kehadiran (check-in) serta menanda kehadiran peserta mengikut slot-slot yang berbeza
 6. mengira jam berkursus setiap peserta berdasarkan kehadiran pada setiap slot
 7. sentiasa mengemas kinikan bilangan jam berkursus setiap individu dan memaklumkannya kepada mereka
Sebarang cadangan dan masalah, sila hantar e-mel ke ict-selangor@googlegroups.com. Jangan lupa menyertakan butir diri dan menerangkan butir perkara yang berkaitan dengan jelas untuk memudahkan pemahaman.

"Semoga kesusahan hari ini merupakan kesenangan hari esok"

TOTAL PAGEVIEWS

Sparkline 13,621
7 Nov 2011

No comments:

Post a Comment