... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

25.11.11

Aturcara Majlis Rasmi Sekolah

Semua sekolah dikehendaki mematuhi ketetapan dalm menyususn aturcara bagi semua majlis rasmi sekolah seperti Hari Ucapan, Ucapan Hari Penyampaian Hadiah, Hari Ibubapa, Hari Perasmian Sekolah, Hari Sukan dan sebagainya.
  1. Penyampaian ucapan hendaklah dilakukan *TIGA pihak sahaja
  2. Bacaan doa (jika ada) hendaklah tepat dan ringkas
  3. Semua majlis hendaklah diatur supaya berakhir selewat-lewatnya pada jam 6.00 petang
* Dalam keadaan biasa:
  1. Pengetua/Guru Besar
  2. Pengerusi Persatuan Ibubapa dan Guru atau {engerusi Lembaga Pengurus Sekolah
  3. Tetamu Khas
Namun jika majlis dihadiri oleh DYMM Sultan atau TYT Yang diPertua Negeri, maka penyampaian ucapan hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berikut sahaja:
  1. Pengetua/Guru Besar
  2. Wakil Kementerian Pelajaran
  3. DYMM Sultan atau TYT Yang Dipertua Negeri
- Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 10/1989

No comments:

Post a Comment