... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

29.6.11

LINUS: Saringan 5 (Kohot 1) & Saringan 2 (Kohot 2)


SARINGAN LINUS Kohort 1 (2010)/Kohort 2 (2011)
PERHATIAN :
Tarikh pelaksanaan Saringan 5 dan Saringan 2.
Lisan : 19 Jun - 22 Julai 2011
Bertulis : 24 Julai - 29 Julai 2011

  1. Data hendaklah diisi mengikut format yang telah disediakan.  Sila tandakan berdasarkan penguasaan individu walaupun telah berada di aliran perdana.  Jumlah bilangan murid harus JUMLAH SEBENAR  yang ada dalam kelas tersebut.
  2. Kemasukkan data hanya dari 01 Ogos - 12 Ogos 2011
  3. Sila kemaskini semua maklumat yang berkaitan contoh maklumat guru, murid LINUS PERDANA dan berkaitan.
  4. Sila maklumkan kepada JPN maklumat bagi sekolah kurang murid.
  5. SEMUA SEKOLAH MESTI KEMASKINI WALAUPUN SEMUA MURIDNYA SUDAH DI ALIRAN PERDANA

PENGISIAN DATA LINUS: 1 - 12 Ogos 2011


  1. Data hendaklah diisi mengikut format yang telah disediakan.  Sila tandakan berdasarkan penguasaan individu walaupun telah berada di aliran perdana.  Jumlah bilangan murid harus JUMLAH SEBENAR  yang ada dalam kelas tersebut.
  2. Kemasukkan data hanya dari 01 OGOS - 12 OGOS 2011
Segala masalah sila hubungi FasiLINUS daerah masing-masing atau Unit NKRA.
Petikan dari laman web NKRA pada 29 Jun 2011

No comments:

Post a Comment