... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

29.6.11

e-Pangkat

Sistem Naik Pangkat atau e-Pangkat merupakan satu sistem aplikasi dalam talian yang berintegrasi dan komprehensif bagi melaksanakan proses pemangkuan, pertukaran jawatan kenaikan pangkat dan memantau serta mengemaskini data-data kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).


Pada masa ini semua maklumat peribadi guru telahpun dimasukkan ke dalam pangkalan data sistem tersebut. Namun maklumat-maklumat lain seperti Maklumat Pengisytiharan Harta, PTK, Akademik dan lain-lain lagi (rujuk rajah di bawah) masih belum diisi.  Oleh itu setiap sekolah dikehendaki memastikan Pembantu Tadbir memasukkan butiran-butiran lain tersebut seperti tarikh lantikan, tarikh pengisytihatan harta dan lain-lain.  Namun pengisian maklumat prestasi akan dilakukan oleh JPN.  Selepas PT mengemaskinikan maklumat-maklumat tersebut, Penolong Kanan (Pentadbiran) akan menyemaknya sebelum Guru Besar  mengesahkannya.


Nombor Kad Pengenalan:XX0124-XX-XX64
Nama: SYARIFAH NOORIZAN BT MOHD ISA

Maklumat PeribadiMaklumat Akademik
Maklumat Pengisytiharan HartaMaklumat Pengalaman Kerja
Maklumat PTKMaklumat Prestasi
Maklumat Prestasi Khas
Maklumat Peminjam TegarMaklumat Keutuhan SPRM
Maklumat Perkhidmatan
AKS / 
CUTI /
PPPLD/PPPS
Maklumat Tindakan
Tempoh Cubaan Berdenda /
Tatatertib
Penilaian bagi laluan cemerlang

Bagi semua guru, pastikan semua maklumat diri anda dikemaskini agar apabila iklan kenaikan pangkat dikeluarkan tidak akan timbul masalah untuk mengisi borang permohonan ini secara online.

No comments:

Post a Comment