... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

10.7.09

Tips: Menjadi Penyumbang

Untuk menjadi penyumbang di dalam blogspot, kita tidak semestinya perlu ada akaun gmail. Mana-mana akaun emel pun boleh. Sebagai contoh akaun yahoo dan hotmail. Apa yang perlu dibuat ialah Administrator perlu membuat undangan (invite) akaun emel tersebut. Cara untuk membuat invitation, sila rujuk posting yang terdahulu Cara Buat Posting. Pemilik akaun emel yang diundang tersebut akan menerima emel undangan daripada administrator dengan tajuk emel You have been invited to contribute to ..........;s blog. Antara kandungan emel tersebut ialah To contribute to this blog, visit: http://www.blogger.com/i.g?inviteID=.............. You'll need to sign in with a Google Account to confirm the invitation and start posting to this blog. If you don't have a Google Account yet, we'll show you how to get one in minutes. Jika bersetuju untuk menjadi contributor:
1- Klik pada hyperlink yang disertakan di dalam emel tersebut http://www.blogger.com/i.g?inviteID.
2- Masukkan alamat emel kita (yahoo/hotmail/gmail) di dalam ruang Username (Email). Masukkan password (minimum 8 aksara) di dalam ruang Password. Password ini tak semestinya sama dengan password akaun emel tersebut. Namun untuk mudah ingat, berikan password yang sama.Klik Accept Invitation.
3- Blog tersebut akan tersenarai dalam Dashboard kita
4- Tamat

No comments:

Post a Comment