... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

28.8.09

Permohonan Pertukaran Guru Januari 2010

Ini merupakan minit curai yang sempat dicatat semasa taklimat di PPD semalam.

 1. Antara negeri menggunakan e-GTukar sementara bagi permohonan antara dan dalam daerah masih menggunakan manual
 2. Semua User ID dan Password pengguna (6 hingga 16 aksara) dalam e-GTukar yang lalu telah diset semula. Oleh itu semua yang berkenaan perlu mendaftar semula
 3. Guru Besar, PK, PK HEM, PK Kokurikulum dam PK Petang perlu mendaftar sebagai pengesah. Walau bagaimanapun hanya seorang yang akan melakukan pengesahan mengikut hirarki jawatan.
 4. Tarikh penting:
  1 – 5 September 2009
  Guru Besar dan semua PK mendaftar sebagai pengesah. JPN akan menelefon mereka yang belm mendafar mulai 6.9.09

  1-30 September 2009
  Permohonan dibuka

  1/9 – 2/10 2009
  Proses pengesahan. Pemohon wajib serahkan cetakan borang kepada pengesah selewat-lewatnya pada 28.9.09

  2 Oktober 2009
  Penghantaran borang permohonan ke PPD

  5 – 8 Oktober 2009
  Proses penyemakan PPD & JPN

  1 November 2009
  Jangkaan keputusan

Catatan:

 1. Data yang digunakan ialah EMIS Julai 2009
 2. Guru LPBS & j-QAF sebelum tahun 2007 layak memohon
 3. Pemohon dan pengesah masih boleh membetulkan maklumat di dalam sistem sehingga 2 Oktober 2009
 4. Pemohon boleh membatalkan permohonan sebelum pengesahan dibuat. Jika pengesahan telah dibuat, pemohon perlu menulis surat ke JPN (u.p. Sekolah Rendah) melalui GB untuk dikeluarkan namanya dari sistem.
 5. Sekiranya permohonan telah diluluskan, pemohon tidak boleh menggunakan dokumen cetakan dari egTukar sebagai punca kuasa. Tunggu sehingga surat rasmi diterima.
 6. Sekiranya permohonan telah diluluskan, pembatalan tidak boleh dibuat.
 7. Semasa isi borang, untuk menulis tarikh mengajar mata pelajaran yang masih diajar hingga hari ini tuliskan sahaja sebagai "SEMASA"
 8. Hanya boleh pilih satu alasan dan pastikan ia adalah paling utama. Alasan sakit kronik hanya untuk pemohon, pasangan dan anak dan perlu sertakan surat akuan doktor.
 9. Syarat pertukaran
 10. Panduan pertukaran
 11. Guru-guru tidak layak
 12. Manual Pengguna Pemohon
 13. Manual Pengguna Pengesah


  Permohonan Secara Manual:
  1 – 15 September 2009
  Permohonan pertukaran antara daerah

  1-20 September 2009
  Permohonan pertukaran dalam daerah

  November 2009
  Penempatan peringkat negeri

Tatacara permohonan:

 1. Pemohon perlu serahkan borang permohonan yang lengkap bersama-sama dokumen sokongan seperti surat kebenaran suami, sijil nikah, laporan polis, surat doktor dsb kepada urus setia.
 2. Urus setia menerima dan menyemak dokumen. Cop tarikh terima. Susun borang ikut muka surat kecuali muka surat 6 diletakkan sebagai muka hadapan. Semua dokumen sokongan di bahagian belakang.
 3. Asingkan borang dan surat iringan bagi guru-guru akademik biasa, agama (GPI, j-QAF) dan pendidikan khas. Surat dan borang hendaklah ditujukan dan dihantar kepada unit yang berkenaan di JPN. Di sekolah sepatutnya tidak ada sebarang borang yang tertinggal.
 4. Sekiranya pemohon tidak hantar salinan borang kepada pengesah, dalam surat iringan ke PPD hendaklah dijelaskan perkara ini.

No comments:

Post a Comment