... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

15.9.11

Kutipan Yuran Melalui Bank

Cara kutipan seperti ini telahpun dipraktikkan di Sekolah Menengah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Teknik.  Bagi sekolah biasa yang bercadang untuk mngendalikan sistem ini perlu mendapatkan kelulusan daripada Bahagian Kewangan (Unit Akaun Sekolah) Kementerian Pelajaran Malaysia.

Syarat-syarat permohonan adalah:
  1. Dapatkan persetujuan daripada ibu/bapa
  2. Dapatkan persetujuan bank
  3. Dapatkan kelulusan bertulis dari KPMI PTJ
  4. Slip bayran masuk bank perlu diubahsuai
  5. Resit dikeluarkan selepas perakauan bank diterima
  • TPKPKWS 5.5
Proses Penerimaan
  1. Guru kelas menerima slip masuk bank dankeluarkan resit
  2. Rekod ke dalam Daftar Kedatangan Mood
  3. Lain-lain prosedur seperti tatacara merekod penerimaan
Sumber: Nota Kursus - Kursus Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah (Terimaan dan Pungutan Akaun Sekolah) oleh Institut Aminuddin Baki (muka surat 13)


No comments:

Post a Comment