... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

5.1.11

Penamatan Perkhidmatan SchoolNet

Kementerian Pelajaran Malaysia melalui suratnya KP(KSU)001/10 bertarikh 29 Disember 2010 telah memaklumkan bahawa perkhidmatan rangkaian internet di sekolah-sekolah di bawah KPM 2011 telah ditamatkan mulai 31 Disember 2010. Berikut ialah panduan daipada KPM untuk pemasangan talian internet berikutan penamatan kontrak SchoolNet tersebut.

GARIS PANDUAN PEMASANGAN TALIAN INTERNET DI SEKOLAH YANG
MENGGUNAKAN PERUNTUKAN KERAJAAN
1. Pemilihan, Pendaftaran dan Pemasangan
a) Pihak Sekolah bertanggungjawab untuk memilih dan melantik
Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP) untuk tujuan Pengajaran dan
Pembelajaran (P&P) serta Pengurusan dan Pentadbiran (P&T) di
Sekolah.
b) Semua urusan berkaitan penyediaan perkhidmatan internet
termasuklah permohonan dan pendaftaran adalah di bawah
tanggungjawab pihak sekolah dan ISP yang telah dipilih.
c) Pemilihan ISP adalah berdasarkan kepada perkhidmatan dan pakej
terbaik kepada pengguna.
d) Jangka masa pendaftaran dan pemasangan adalah mengikut tarikh
yang difikirkan sesuai dan sekolah bertanggungjawab dalam
memastikan pemasangan dibuat dengan betul dan mengikut terma
yang telah dipersetujui antara Sekolah dan ISP.
e) Pemasangan Peralatan boleh dibuat samada di pejabat atau di
makmal komputer sekolah atau di mana - mana yang difikirkan sesuai
oleh sekolah untuk disambung dengan persekitaran Rangkaian
Dalaman Setempat (LAN) di sekolah.
f) Pemilihan lokasi pemasangan adalah mengikut kesesuaian pihak
sekolah dengan berasaskan kepada tujuan untuk Pengajaran dan
Pembelajaran serta Pentadbiran dan Pengurusan sekolah.
2. Status Perkhidmatan Sedia Ada Di Sekolah
a) Bagi Sekolah yang ingin mengekalkan pekhidmatan dengan Pembekal
Perkhidmatan Internet sedia ada iaitu GITN, urusan pembaharuan
adalah dibuat sendiri oleh pihak sekolah.
b) Bagi Sekolah yang telah memiliki atau melanggan perkhidmatan
internet selain dari pihak GITN, Sekolah boleh meneruskan
perkhidmatan tersebut atau boleh memilih untuk melanggan
perkhidmatan baru dengan syarat tidak melebihi peruntukan dan
kelajuan yang telah dihadkan.

3. Had Pemilihan Kelajuan Lebar Jalur (bandwidth)
a) Sekolah boleh melanggan kelajuan lebar jalur atau kemudahan internet
sehingga berkelajuan 8Mbps bergantung kepada infrastruktur lebar
jalur yang disediakan di kawasan masing-masing atau kelajuan
maksimum yang ditawarkan oleh pihak ISP berdasarkan kepada had
maksimum RM600.00 sebulan. Pihak Sekolah juga tidak boleh
menggunakan lebihan peruntukan untuk tujuan lain.
b) Bagi sekolah yang terletak di kawasan yang mempunyai kemudahan
Infrastruktur Fibre to the School (FTTS) atau yang apa-apa teknologi
seumpamanya seperti di zon Pulau Pinang, Lembah Kelang, Negeri
Sembilan, Melaka dan Johor, keupayaan lebar jalur yang dibenarkan
melanggan adalah 10Mbps dan tertakluk kepada had maksimum
RM600.00 sebulan.
c) Bagi Sekolah-sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan teknologi
FTTS sedia ada dengan pihak GITN, maka peruntukan akan diberikan
berdasarkan kepada kos sebenar sedia ada.
4. Aspek Keselamatan
a) Sekolah bertanggungjawab menyediakan garis panduan kepada
pengguna di sekolah.
b) Aspek keselamatan adalah di bawah tanggungjawab sekolah meliputi
aspek berikut:
i. Keselamatan perkakasan;
ii. Keselamatan data dan maklumat;
iii. Tatacara penggunaan dan akses ke internet;
iv. Virus, pencerobohan dan ancaman keselamatan siber;
v. Etika dan tatacara penggunaan internet;
vi. Penyambungan ke rangkaian dalaman atau ke komputer lain;
vii. Keselamatan internet secara pakej hendaklah diberi
keutamaan.
viii. Kata kunci keselamatan adalah di bawah tanggungjawab pihak
sekolah; dan
ix. Mana-mana aspek yang menimbulkan keraguan, pihak sekolah
boleh melihat dan mendapatkan maklumat lebih terperinci
dalam garis panduan yang boleh dimuat turun melalui laman
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam/guideline/
c) Pihak Sekolah hendaklah memastikan agar Sekolah tidak terikat
dengan apa-apa kontrak yang boleh memberi kesan negatif atau
implikasi perundangan sehingga menjejaskan nama baik kerajaan.
5. Peruntukan dan Lain-lain
a) Pembayaran hendaklah mengunakan peruntukan pecahan objek
pembayaran utiliti sekolah.
b) Peruntukan yang diagihkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri adalah
untuk tempoh maksimum satu (1) tahun sahaja bermula Januari 2011
sehingga tempoh yang akan dimaklumkan kelak oleh pihak
Kementerian Pelajaran Malaysia.
c) KPM melalui JPN akan menurunkan peruntukan tambahan ke semua
sekolah berstatus Pusat Tanggung Jawab (PTJ) bagi tujuan
perkhidmatan internet
d) Bagi sekolah yang bukan berstatus PTJ, pihak Jabatan Pelajaran
Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah akan membuat pembayaran
berdasarkan kepada bil internet berkenaan.
e) Peruntukan bagi perkhidmatan internet yang diagihkan adalah bagi
tujuan mendapatkan perkhidmatan sambungan ke internet sahaja
manakala kos-kos lain yang terlibat khususnya pembelian perkakasan
atau peralatan adalah tidak termasuk dalam pakej ini.

3 comments:

  1. Sekolah boleh memilih perkhidmatan membekal sambungan internet daripada mana-mana syarikat seperti TM, P1, Celcom dsb. Namun fikirkan tentang kestabilan, cakupan kawasan, kelajuan, perkhidmatan tambahan lain yang diberikan. Difahamkan TM akan terus menawarkan perkhidmatan ini dengan kelajuan 2Mbps (sekarang ni 1 Mbps) dan dengan value added perkhidmatan Content filtering dan antivirus.

    ReplyDelete
  2. Sebagai ibubapa saya tertanya-tanya kenapa ianya ditamatkan, lebih baik kalau diupgrade dan kenapa perlu bestari Net

    ReplyDelete