... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

31.3.11

Cabutan Pekeliling Ikhtisas: PI 3/1981 - Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (free period) oleh Guru-guru

PI 3/1981 - Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (free period) oleh Guru-guru

Waktu luang adalah waktu bekerja.
  1. Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah kelas
  2. Buat persediaan untuk mengajar seperti membaca buku tambahan, buat nota mengajar, sediakan alat mengajar dsb
  3. Memeriksa buku latihan murid
  4. Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah pelajaran yang diajar
  5. Menyediakan aktiviti gerkerja kokurikulum
  6. Lain-lain tugas yang fikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar

No comments:

Post a Comment