... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

31.3.11

KPI UPSR 2011

Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan salah satu petunjuk prestasi utama (KPI) adalah pencapaian akademik seluruh negara bagi peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.  Sasaran pencapaian Gred Purata (GP) peringkat nasional bagi peperiksaan tersebut pada tahun 2011 ialah:

  1. GP UPSR: 2.30
  2. GP PMR : 2.72
  3. GP SPM : 5.30
  4. PNGK STPM: 2.38
Bahagian yang bertanggungjawab memantau dan melapor ialah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian.  Semua sekolah dalam daerah Sepang perlu mengembalikan borang maklumat  (Lampiran 1 dan Lampiran 10 iaitu Gred Purata Tahun 1 hingga 6 sekolah - AR1 merujuk kepada PBS/setara negeri Mac) yang lengkap kepada PPD Sepang melalui emel unitakademikppds@gmail.com selewat-lewatnya pada 6 April 2011 (Rabu).  Sebarang masalah atau kemusykilan sila hubungi:

  1. Dr. Roziah Abdullah (BPSH, KPM): 03-88849555
  2. KP Matematik (JPN Selangor): 03-55105035
  3. Pen. PPD Penguruan Akademik (PPD Sepang): 03-87069427
Lampiran 2 dan Lampiran 11, AR2 - merujuk kepada keputusan peperiksaan pertengahan tahun pada bulan Mei.  Perlu dihantar selewat-lewatnya 18 Jun 2011
Lampiran 3 (Tahun 6), AR3 - merujuk kepada keputusan peperiksaan percubaan Ogos.  Perlu dihantar selewat-lewatnya 30 Ogos 2011
Lampiran 12 (Tahun 1-5), AR3 - merujuk kepada keputusan peperiksaan akhir tahun bulan Okt/Novs.  Perlu dihantar selewat-lewatnya (tidak dinyatakan)


No comments:

Post a Comment