... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

14.2.11

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Tahun 1 pada 2011 menjadi kohort pertama yang menggunakan kurikulum baru ini.  Kurikulum baru ini menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bagi menyesuaikan dengan keperluan dan dasar semasa negara.  Antara elemen yang disuntik ke dalam KSSR ini ialah pengurangan fokus terhadap peperiksaan, ICT, Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI), pemansuhan PPSMI dan Satu Murid Satu Sukan.

Menjalankan pentaksiran kini amat berbeza.  Semua subjek diambilkira dan ia dijalankan secara berterusan tanpa ada peperiksaan. Namun begitu UPSR masih lagi dijalankan dengan wajarannya dikurangkan berbanding dengan sewaktu KBSR.  Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) menjadi penting dan lebih dominan dalam aspek menilai keseluruhan pencapaian murid-murid.

Keperluan baru masih menjadi

No comments:

Post a Comment