... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

31.1.11

Internet di Sekolah

TM dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Selangor telah menjalankan sesi taklimat kepada semua Pengetua dan Guru Besar seluruh Selangor pada 28 Januari 2011 di Hotel Goldcourse Klang.  Akses ke internet sekolah yang selama ini menggunakan talian SchoolNet telahpun ditamatkan kontraknya oleh kerajaan sehingga 31 Disember 2010 yang lalu.  Namun pihak TM masih mengekalkan sambungan talian jalurlebar itu sehingga 31 Januari 2011.

Di dalam taklimat ini, TM menawarkan kepada sekolah-selkolah perkhidmatan tersebut dengan kadar bayaran yang dibenarkan oleh Kementerian Pelajaran.  Pihak sekolah hanya perlu menghantar bil ke PPD masing-masing untuk urusan pembayaran.

Kelajuan yang ditawarkan dinaikkan sekali ganda menjadi 2 mbps di sampign perkhidmatan lain seperti MSS dan antivirus dikekalkan.  Sekolah hanya perlu menandatangan borang setuju menerima perkhidmatan yang ditawarkan dan boleh ditamatkan langganan tersebut pada bila-bila masa dengan memberi notis 1 bulan.

No comments:

Post a Comment