... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

24.2.11

Standard 4 Pembelajaran dan Pembelajaran

Standard ini adalah berkaitan dengan proses pencerapan guru.  Dalam standard ini, terdapat 12 aspek yang dinilai dan setiap satunya ditunjukkan kriteria kritikalnya.  Skor setiap aspek ini adalah dari 1 hingga 6.

 1. Penglibatan murid - Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan.
 2. Penguasaan Pembelajaran Murid - Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan.
 3. Hasil Kerja Murid - Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran.
 4. Perancangan dan Persediaan Guru - Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran.
 5. Kaedah Penyampaian - Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaran.
 6. Kemahiran Komunikasi - Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid.
 7. Penggunaan Sumber Pendidikan - Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran murid.
 8. Penilaian - Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan P&P.
 9. Teknik Penyoalan - Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid.
 10. Penguasaan Isi Kandungan - Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat.
 11. Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ Makmal/ Bengkel/ Padang) - Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan keberkesanan P&P.
 12. Amalan Profesionalisme Keguruan - Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru.

 
Peratus Pencapaian Taraf Pencapaian:


0%   - SANGAT LEMAH
20% - LEMAH
40% - MEMUASKAN
60% - HARAPAN
80% - BAIK
90% - CEMERLANG

No comments:

Post a Comment