... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

9.4.14

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Pengarah 2014

KPI yang berkaitan dengan sekolah rendah:
  • Peratus Murid Tahap 1 menguasai Kemahiran Literasi dan Numerasi:
TahunLiterasiNumerasi
190.00%90.00%
297.00%97.00%
3100%100%

  • Peratus Murid Tahun 1 dan 2 menguasai Literasi Bahasa Inggeris:

SaringanTahun Peratus
2170.00%
2287.00%


  • Kedatangan Murid ke sekolah 95.00%
  • Penurunan peratus salah laku murid 0.02%
  • Peratus pencapaian kemenangan dalam pertandingan sukan MSSM 83.00% dan kokurikulum 81.00% di peringkat kebangsaan
  • Bilangan sekolah dalam Band 6 dan Band 7 - 1 buah 
  • Bilangan sekolah dalam banda 1 dan Band 2 - 270 buah


No comments:

Post a Comment