... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

30.4.14

ALAMAT E-MEL DOMAIN BTPNSEL

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR
 1. Pengarah Pelajaran Negeri:  pengarah.jpns@btpnsel.edu.my
 2. Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri: timbalanpengarah.jpns@btpnsel.edu.my
 3. Sektor Jaminan Kualiti: sjk.jpns@btpnsel.edu.my
 4. Sektor Khidmat Pengurusan Pembangunan: sk2p.jpns@btpnsel.edu.my
 5. Sektor Nazir dan Jaminan Kualiti: jnjk.jpns@btpnsel.edu.my
 6. Sektor Pembangunan Kemanusiaan: spk.jpns@btpnsel.edu.my
 7. Sektor Pendidikan Khas dan Swasta: spks.jpns@btpnsel.edu.my
 8. Sektor Pengurusan Akademik: spa.jpns@btpnsel.edu.my
 9. Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT: spmict.jpns@btpnsel.edu.my
 10. Sektor Pengurusan Sekolah: sps.jpns@btpnsel.edu.my
 11. Sektor Penilaian dan Peperiksaan: spp.jpns@btpnsel.edu.my
 12. Sektor Psikologi dan Kaunseling: spnk.jpns@btpnsel.edu.my


ALAMAT E-MEL YANG MENGGUNAKAN DOMAIN BTPNSEL
 1. Alamat e-Mel sekolah: (kod sekolah-huruf kecil)@btpnsel.edu.my
 2. Alamat pukal ke semua sekolah di Selangor: sekolah@btpnsel.edu.my
 3. Alamat pukal ke semua sekolah menengah: menengah@btpnsel.edu.my
 4. Alamat pukal ke semua sekolah rendah: rendah@btpnsel.edu.my
 5. Alamat pukal ke semua SJKT: sjkt@btpnsel.edu.my
 6. Alamat pukal ke semua SJKC: sjkc@btpnsel.edu.my
 7. Alamat pukal ke semua SABK: sabk@btpnsel.edu.my
 8. Alamat pukal ke semua SMKA: smka@btpnsel.edu.my
 9. Alamat pukal ke semua PPD Selangor: ppdselangor.jpns@btpnsel.edu.my
 10. Alamat pukal ke semua PKG Selangor: pkg@btpnsel.edu.my
 11. Alamat pukal ke semua Sektor di JPN Selangor: jpn.selangor@btpnsel.edu.my


KUMPULAN E-MEL SEKOLAH MENGIKUT DAERAH
 1. Group e-mel sekolah daerah Gombak: sekolah.gombak@btpnsel.edu.my
 2. Group e-mel sekolah daerah Hulu Langat: sekolah.hululangat@btpnsel.edu.my
 3. Group e-mel sekolah daerah Hulu Selangor:  sekolah.huluselangor@btpnsel.edu.my
 4. Group e-mel sekolah daerah Klang: sekolah.klang@btpnsel.edu.my
 5. Group e-mel sekolah daerah Kuala Langat: sekolah.kualalangat@btpnsel.edu.my
 6. Group e-mel sekolah daerah Kuala Selangor: sekolah.kualaselangor@btpnsel.edu.my
 7. Group e-mel sekolah daerah Petaling Perdana: sekolah.petalingperdana@btpnsel.edu.my
 8. Group e-mel sekolah daerah Petaling Utama: sekolah.petalingutama@btpnsel.edu.my
 9. Group e-mel sekolah daerah Sabak Bernam: sekolah.sabakbernam@btpnsel.edu.my
 10. Group e-mel sekolah daerah Sepang : sekolah.sepang@btpnsel.edu.my

No comments:

Post a Comment