... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

28.3.13

Program Pemulihan 3M (ProTiM)

Posting ini sesuai dibaca oleh Guru Besar, Penolong Kanan, Ketua Panitia BM, Ketua Panitia Matematik, guru BM dan Matematik tahap 2, guru pemulihan, pegawai PPD, pegawai JPN, pegawai KPM, ibubapa dan murid.

Mungkin kita sering kali mendengar perkataan ProTiM dan biasa menguruskannya.  Namun mungkin terdapat sebahagian daripada kita yang kurang jelas tentang matlamat dan kaedah pelaksanaannya.  Oleh itu di sini dijelaskan sedikit sebanyak mengenai ProTiM agar kita lebih mengenalinya lantas dapat membantu kita meningkatkan kualiti pelaksanaannya di sekolah.PENDAHULUAN
ProTiM ini merupakan usaha dan upaya untuk memastikan semua murid (bermasalah) yang bakal menamatkan pendidikan rendah dapat menguasai (sekurang-kurangnya) 3M, tidak tercicir dari persekolahan serta dapat mengikuti pelajaran di peringkat seterusnya (menengah). 


RASIONAL
Setelah melalui proses pendidikan selama 3 tahun di Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) didapati masih ada murid yang bermasalah menguasai kemahiran 3M. Tiga kemahiran asas (3M) yang mesti dikuasai oleh setiap murid selepas tiga tahun awal persekolahan rendah ialah membaca (M1), menuis (M2) dan mengira (M3).


PELUASAN
Menyedari adanya murid Tahap 2 yang masih keciciran 3M,  maka adalah wajarlah program ini diperluaskan dan dimulakan dari Tahun 4 dan Tahun 5 selain Tahun 6 juga. 


MATLAMAT PROTIM TAHUN 4
Murid Tahun 4 yang bermasalah 3M boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira sebelum ke Tahun 5 dan Tahun 6. 

LATAR BELAKANG
 1. Mulai tahun 2006 dan pada tahun 2007 ProTiM dilaksanakan kepada murid Tahun 6 selepas/pasca UPSR (September–Oktober/November).  Pada tahun 2007 juga program ini dirintis kepada murid Tahun 4 (Februari – Oktober/November) di sekolah terpilih sahaja.
 2. Mesyuarat Program Sekolah Angkat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) Bil/2/2007 pada 2 Julai 2007 memutuskan program Pemulihan kemahiran membaca, menulis, dan mengira (ProTiM) Tahun 4 diperluas ke seluruh sekolah rendah pada tahun 2008
 3. Ini bermakna pada tahun 2008 ProTiM dilaksanakan kepada murid Tahun 4 (Februari – Oktober/November) dan Tahun 6 selepas/pasca UPSR (September – Oktober/November).  Tetapi mulai 2009 ProTiM dilaksanakan kepada murid Tahun 4 dan peluasan Tahun 5 ((Februari – Oktober/November) dan Tahun 6 selepas/pasca UPSR (September – Oktober/November)
 4. Dapatan Kajian rintis pada 2007 mendapati murid Tahun 4 yang mengikuti ProTiM boleh ditingkatkan penguasaan 3M: 
 • 19.4% - (Membaca) 
 • 9.9 % - (Menulis) 
 • 17.8% - (Mengira)


DEFINISI KONSEP
 1. Kemahiran Membaca - keupayaan dan kebolehan mengecam, membunyikan perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup serta membaca dan memahami rangkai kata dan ayat tunggal dan majmuk mudah. 
 2. Kemahiran Menulis kebolehan murid memilih dan menulis huruf untuk membentuk suku kata, perkataan dan ayat yang bermakna.
 3. Kemahiran Mengira kebolehan murid mengira iaitu menguasai kemahiran asas mengira (secara mekanis) bagi nombor bulat (sehingga 10,000) yang melibat operasi tambah, tolak, darab dan bahagi.

OBJEKTIF PROGRAM 2M
 1. mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup;
 2. membaca dan menulis perkataan dan rangkai kata daripada suku kata terbuka dan tertutup;
 3. membaca, menulis dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk mudah.

OBJEKTIF PROGRAM M3
 1. mengenal dan menguasai nombor bulat hingga 10,000.
 2. menguasai fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi
 3. menguasai kemahiran asas mengira bagi operasi tambah dan tolak dalam lingkungan 10,000, darab 2 digit dengan 1digit dan 2 digit, bahagi 2 digit dengan 1 digit dan 4 digit dengan 2 digit.


KANDUNGAN / BAHAN PROGRAM

 • Program Pemulihan 3M menyediakan dua modul - Modul 2M dan Modul M3
 • Guru digalakkan menggunakan kreativiti sendiri dengan menggunakan ABM/BBM sedia ada yang berkesan.
 • Sumber lain yang berkesan boleh digunakan dan digalakkan.


PELAKSANAAN
 • Bahasa Malaysia - bagi SK dan SJK, pemulihan 2M dilaksanakan dalam waktu Bahasa Malaysia.
 • Matematik - bagi SK pemulihan Matematik dijalankan dalam waktu Matematik namun di SJK diberi pilihan menjalankan pemulihan M3.
 • Penentuan Murid.  Berdasarkan rujukan guru; Guru berkenaan menyenaraikan murid 

  1. yang belum menguasai kemahiran literasi dan numerasi walaupun telah mengikuti program LINUS selama 3 tahun.  
  2. yang baru melepasi ujian saringan terakhir Tahun 3 dan memasuki kelas aliran perdana.  
  3. Berdasarkan pemerhatian di dalam kelas, laporan guru mata pelajaran matematik dan bahasa Malaysia sebelumnya serta keputusan murid dalam ujian dan peperiksaan penggal.
  Murid yang dikenal pasti ini akan menduduki ujian praujian PraProTiM bagi mengesahkan tahap penguasaan 3M murid berkenaan.  Bagi mereka yang mendapat kurang daripada 8 markah pada mana-mana bahagian praujian perlu mengikuti ProTiM.
 • Kelompok I: Program Tidak Menguasai 3M Kelompok II: Tidak Menguasai 2M Kelompok III: Tidak Menguasai M3: •Tambah Tolak •Darab •Bahagi
 • Guru ProTiM.  Guru Bahasa Malaysia dan Matematik Tahun 4/5/6 berkenaan atau guru yang dipilih oleh pentadbir sekolah. Boleh dibantu oleh Guru Pemulihan (Guru Bantu Protim)
 • Nisbah guru - murid yang kecil. 
 • Jangka masa program. Bagi Tahun 4 dan Tahun 5 ialah Februari hingga November sementara  bagi murid Tahun 6 pula ialah September hingga November (selepas UPSR).
 • PELAKSANAAN  Secara dasar dilaksanakan pada waktu Bahasa Malaysia dan Matematik, atau budi bicara sekolah (secara intensif dalam waktu persekolahan)  Guru Besar boleh membuat pengubahsuaian jadual waktu, dengan memastikan matlamatnya tercapai.
 • Dilaksanakan samada dalam;  Kelas (sedia ada): pada waktu Bahasa Malaysia bagi 2M dan Matematik bagi M3 oleh gurunya sendiri.  *Kelas Khas (jika ada)  *Kelas Intensif. *Budibicara sekolah * Waktu mata pelajaran lain tidak diabaikan. 

PENGURUSAN ProTiM

 1. Jawatan Kuasa - Penasihat (Guru Besar), Pengerusi (Penolong Kanan Kurikulum/Petang), Setiausaha (Ketua Panitia) dan Ahli (semua guru BM dan Mat), guru pemulihan)
 2. Fail - diwujud dan dikemaskini.


PELAKSANAAN PROGRAM
 • Murid yang dikenal pasti akan menduduki Praujian ProTiM.
 • Pembentukan kelas dan pengajaran dijalankan sebaik dapatan ujian diperoleh.
 • Sepatutnya murid hanya mengikuti program bagi kemahiran yang perlu dikuasai.
 • Pascaujian ProTiM dijalankan pada akhir program.
JADUAL WAKTU PROGRAM 
Tempoh Waktu Perlaksanaan P&P ProTiM (Kelas Pemulihan) Selepas Praujian dan 
 1. Pengajaran dan Pembelajaran dalam waktu Bahasa Melayu/Dapatan Analisis hingga Matematik Pascaujian dilaksana. atau 
 2. Kelas Khas atau 
 3. Kelas Intensif (Dalam tempoh yang ditetapkan, pemulihan perlu diteruskan (namun perlu memastikan selagi ada murid pelaksanaannya mencapai yang tidak menguasai matlamat program) kemahiran asas 3M)
Bahagian Terlibat
Diterajui oleh BPK dan dibantu JPN, PPD/PPG. 
Pihak BPK, Penolong Pengarah Bahasa dan Sains dan Matematik di JPN dan di PPD/PPG.
PPD Sepang diketuai oleh En. Mohd Alias bin Awang (PPPD Sains dan Matematik) dengan dibantu oleh En. Rosli bin Sadali (Bahasa Malaysia) dan Pn. Rasidah bt. Mohamad Rais (Matematik). 

PEMANTAUAN 
Peringkat Dalaman (Sekolah) oleh:
 • GB
 • Penolong Kanan
 • Ketua Panitia

No comments:

Post a Comment