... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

26.3.13

j-QAF: FAQPELAKSANAAN JADUAL KELAS j-QAF

1.       Berapa waktu P&P j-QAF?
8 waktu Enam bulan pertama (4 waktu Al Quran, 2 waktu Jawi & 2 waktu B. Arab).
Enam bulan kedua (3 waktu Al Quran, 1 waktu Jawi, 2 waktu Ulum 2 waktu B. Arab).

2.       Adakah waktu pengajaran Bahasa Arab berada dalam jadual waktu persekolahan?
Ya, Bahasa Arab diwujudkan dari satu waktu pilihan Guru Besar dan satu waktu tambahan (2 waktu). Mengikut pekeliling Kementerian Pelajaran Penawaran Mata Pelajaran Tambahan (Bahasa Arab Komunikasi, Bahasa Tamil Komunikasi & Bahasa Cina Komunikasi)

3.       Bagaimana pelaksanaan kelas pemulihan Jawi
Kelas Pemulihan Jawi dilaksanakan serentak dengan waktu P&P Jawi tetapi dijalankan di tempat lain secara berasingan.

4.       Berapa kekerapan Kem Bestari Solat perlu diadakan?
4 kali setahun bagi setiap orang murid j-QAF.

5.       Bilakah Kem Bestari Solat boleh dilakukan?
Dilakukan di luar waktu persekolahan mengikut kesesuaian pihak sekolah

6.       Bilakah perlu diadakan Kelas Tasmik?
Diadakan di luar waktu P&P.

7.       Berapa jamkah Kelas Tasmik dilaksanakan?
Tidak boleh melebihi waktu P&P wajib setiap guru. Jumlah jam P&P Kelas Tasmik termasuk dalam perkiraan P&P guru.

8.       Bagaimanakah pergerakan guru semasa P&P Ulum Syariah Enam Bulan Kedua ?
Seorang guru j-QAF(sama ada guru Jawi @guru Al-Quran) dan guru pembimbing terlibat bersama semasa P&P berjalan.

9.       Bagaimanakah pelaksanaan kelas Tasmik bagi enam bulan kedua?
Perjalanan Kelas Tasmik masih mengikut jadual enam bulan pertama.

10.   Bagaimanakah cara mengatasi masalah murid yang masih lemah penguasaannya dalam Iqra’ untuk enam bulan kedua?
Adakan Kem Iqra’ mengikut kesesuaian pihak sekolah dan guru boleh terus membantu mereka semasa P&P al Quran dijalankan.


No comments:

Post a Comment