... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

12.1.11

Pentaksiran Sekolah

Sekolah akan menjalankan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan terhadap murid KSSR Tahun 1 mulai tahun 2011 ini. Dari segi tujuannya, ia bagi mengurangkan bebanan peperiksaan awam terhadap murid-murid dan memberi penilaian yang menyeluruh kepada mereka bagi melahirkan modal insan yang bukan tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata tetapi cemerlang secara holistik yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia.
Penilaian ini akan berterusan sehinggalah murid-murid ini tamat pelajaran mereka di tingkatan 5. Dijangkakan pada tahun 2015, peperiksaan UPSR hanya membawa markah 30% dari markah keseluruhan yang akan dikira untuk murid-murid ini memasuki sekolah menengah. Kalau dahulu, penilaian berdasarkan gred A, B, C, D dan E, namun kini akan digantikan dengan sistem BAND seperti MUET.

Band 1 - Tahu
Band 2 - Tahu, faham
Band 3 - Tahu, faham, boleh buat
Band 4 - Tahu, faham, boleh buat dengan beradab
Band 5 - Tahu, faham, boleh buat dengan adab terpuji
Band 6 - Tahu, faham, boleh buat dengan adab mithali

Band 1-3: Asas
Band 4: Cemerlang
Band 5: Gemilang
Band 6: Terbilang

1 comment: