... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

3.9.10

Program j-QAF

Jangan lupa:
  1. Sekolah perlu melaksanakan Kem Literasi Al-Quran atau program yang seumpamanya bagi semua murid tahun enam yang masih berada di Iqra' 1 - 4.
  2. Buku/Kad Rekod Bacaan Murid mestilah ditanda dengan menggunakan pen sama ada berdakwat biru atau merah. Bagi yang sudah menguasai sukatan yang ditetapkan buku/kad mereka hendaklah ditanda dengan pen berdakwat biru manakala yang belum menguasai atau Baca Ikut Guru (BIG) dengan menggunakan pen berdakwat merah
  3. Buku Rekod Pemulihan Jawi mestilah dikemaskini dari masa ke semasa. Rekod terdahulu hendaklah disimpan dalam fail sebagai rujukan
  4. Pelaksanaan program Tasmik mestilah dilaksanakan di luar jadual waktu rasmi persekolahan (rujuk Buku Panduan Dasar Program j-QAF, KPM m.s. 4)
  5. Guru Pendidikan Islam dan GPI program j-QAF wajib dilibatkan dengan Program Tasmik, manakala guru lain digalakkan untuk membantu sekiranya berkemampuan
  6. Guru yang terlibat dengan Program Tasmik mestilah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah dan dikira waktunya serta perlu membuat catatan dalam Rancangan Pelajaran Hariannya.
Pihak sekolah hendaklah memastikan bahawa semua murid Tahun 6 program j-QAF dapat membaca al-Quran dengan baik sebelum menamatkan pembelajaran di sekolah rendah

No comments:

Post a Comment