... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

9.3.10

Standard Guru Malaysia

Petikan ucapan pembukaan Mesyuarat JK Pengurusan Aktiviti PKG Salak oleh Timbalan PPD Sepang En. Mohd. Amin Sulaiman.

 1. Amalan nilai profesionalisme perguruan (ada 3 domain iaitu diri, profesion dan sosial)
 2. Pengetahuan dan kefahaman
 3. Kemahiran p&pPengetahuan dan Kefahaman
Guru perlu kuasai ilmu yang dapat meningkatkan profesionalisme perguruan

 1. Falsafah/matlamat/objektif pendidikan
 2. Falsafah/matlamat/objektif kurikulum
 3. Mengetahui mengenai isi kandungan (content)
 4. Menguasai kandungan ilmu pengetahuan
 5. Kuasai teknologi maklumat dan komunikasi, media dan sumber
 6. Berupaya mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif
 7. Menguasai kaedah pentaksiran, penilaian dan kajian tindakan

Kemahiran P&P

 1. Menguasai penyediaan p&p berasaskan ....., kebolehan murid, pengetahuan sedia ada dan jangkaan
 2. Laksanakan p&p dengan pelbagai pendekatan serta mengintegrasikannya dengan teknologi maklumat
 3. Mahir mentaksir dan menilai keberkesanan p&p

No comments:

Post a Comment