... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

6.4.10

EMIS Online

Kementerian Pelajaran telah menyediakan satu kemudahan untuk guru melihat rekod EMISnya di laman web Portal Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan. Ia boleh diakses melalui Login Guru. Kemudahan ini membolehkan guru-guru untuk menyemak maklumat individu. Mereka juga boleh membuat perubahan/penambahan kepada dua submodul iaitu submodul mata pelajaran ajar dan sejarah perkhidmatan. Sila war-warkan kepada semua guru kerana segala aktiviti berkaitan NKRA adalah berasaskan data EMIS.

Kata laluan default adalah nombor KPT. Selepas login, guru boleh menukar kata laluan tersebut. Untuk melakukannya, klik pada Fungsi Lain dan diikuti dengan Tukar katalaluan.

No comments:

Post a Comment