... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

10.2.10

Perkara-perkara yang boleh membawa ke arah tindakan tatatertib atau amaran

  1. Tidak menulis buku rekod
  2. Lewat hadir ke sekolah tanpa sebab
  3. Tidak hadir kerja tanpa sebab
  4. Tidak memohon kebenaran keluar negara
  5. Surat-menyurat kepada kerajaan mengenai perkhidmatan diri mesti melalui Pengetua/Guru Besar kecuali kepada kesatuan guru
  6. Tidak masuk kelas mengajar tanpa sebab
  7. Tidak kemukakan sijil cuti sakit
  8. Memukul pelajar
  9. Kes jenayah

No comments:

Post a Comment