... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

5.2.10

Cabutan Surat Pekeliling Ikhtisas: Ketepatan Masa

SPI 2/81 - Ketepatan Masa


 • Waktu bertugas di sekolah – waktu datang, balik, masuk kelas, aktiviti. Ketepatan juga bermakna guru hendaklah mengikut jadual pengajaran dan tidak boleh meninggalkan kelasnya atau kawasan sekolah sebelum tiba masanya untuk berbuat demikian


SPI 3/1981 - Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (free period) oleh Guru-guru

Waktu luang adalah waktu bekerja.

 1. Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah kelas
 2. Buat persediaan untuk mengajar seperti membaca buku tambahan, buat nota mengajar, sediakan alat mengajar dsb
 3. Memeriksa buku latihan murid
 4. Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah pelajaran yang diajar
 5. Menyediakan aktiviti gerkerja kokurikulum
 6. Lain-lain tugas yang fikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar
SPI 12/1988 - Larangan menjalankan jualan terus di sekolah-sekolah
Tidak boleh

 1. sesiapa datang jual barang terus kepada pelajar dan guru dalam waktu persekolahan
 2. mengadakan pameran, demonstrasi dan seumpamanya di sekolah sebagai promosi kepada guru dan murid
 3. melantik sekolah menjadi wakil pengedar atau penjual tanpa permintaan dari pengurusan koperasi sekolah atau JK PIBG


Yang boleh adalah

 1. pameran, demonstrasi, promosi dan jualan dilakukan pada hari tertentu seperti pada hari sukan, hari guru, mesyuarat agung PIBG dsb
 2. Promosi, Demonstrasi adalah untuk perhatian pentadbir sekolah, pengurusan koperasi dan JK PIBG untuk perhatian dan pertimbangan tanpa melibatkan guru dan pelajar
 3. Surat kebenaran daripada KPM/JPN/PPD

No comments:

Post a Comment