... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

7.3.14

Pengesahan Permohonan Kursus Pembangunan Kompetensi Guru

Guru Besar diminta memb uat pengesahan selewat-lewatnya 8 Mac 20914
6.0Proses Sokongan dan Pengesahan oleh ketua jabatan (Pengetua/Guru Besar)
  • Semua ketua jabatan dipohon mempastikan maklumat yang dimasukkan oleh pemohon adalah betul dan tepat.
  • Ketua jabatan berhak tidak menyokong mana-mana permohonan yang tidak lengkap dan benar berdasarkan dokumen-dokumen yang asal
  • Membuat catatan dalam ruang catatan bagi permohonan yang tidak disokong
Proses Sokongan dan Pengesahan:
  1. Login ke Aplikasi Pengurusan Kursus Pembangunan Kompetensi (APKPK) menerusi url berikut : http://apps.moe.gov.my/abpg/BpgAdmin
  2. Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan (Id Pengguna adalah Kod Sekolah dan Katalaluan adalah Kod Sekolah), sila tukar katalaluan bagi tujuan keselamatan.
  3. Klik pada menu 'Senarai Pemohon'
  4. Klik pada  untuk buat pilihan semua dan 'Hantar'
  5. Klik pada  bagi membuat proses sokongan/ pengesahan secara individu . menerusi fungsi ini juga Pilihan 'Sokong', 'Tidak Sokong', 'Batal' disediakan
  6. Sila buat catatan bagi permohonan yang 'Tidak Disokong'
  7. Klik butang 'Hantar' untuk memproses/ simpan.

http://apps.moe.gov.my/abpg/bpgonline/

No comments:

Post a Comment