... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

5.2.13

Isu BISP

Dengan keluarnya Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) BIL 2/2010 PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA, MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) bertarikh 25 Januari 2010, maka berakhirlah dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI).  Dengan pemansuhan dasar PPSMI ini, maka sekolah kebangsaan dan sekolah menengah  wajib menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik, manakala di SJK (C) dan SJK (T) menggunakan bahasa pengantar masing-masing.

Pekeliling SPI BIL 11/2010 PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) TAHAP SATU MULAI 2011 bertarikh 14 Oktober 2010  dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan pelaksanaan KSSR di semua sekolah rendah.  Dengan keluarnya pekeliling ini, ia menandakan bermulanya transformasi dalam sistem pendidikan di negara kita.  Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) yang diperkenalkan pada tahun 2003 mula ditamatkan secara beransur-ansur (soft landing) seiring dengan pelaksanaan KSSR tersebut.  Dasar PPSMI digantikan dengan dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) melalui SPI BIL 12/2011 PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)  bertarikh 4 November 2011 (Ia membatalkan SPI 2/2010 bertarikh 25 Januari 2010).

Secara ringkasnya, Surat Pekeliling Perkhidmatan  Kementerian Pendidikan Malaysia Bil 3/2003 Garis  Panduan  Pelaksanaan  Bayaran  Insentif Subjek Pendidikan (BISP)  Bagi  Pegawai  Perkhidmatan  Pendidikan  Bidang  Sains, Matematik  Dan Bahasa Inggeris menggariskan syarat pemberian  BISP  kepada  PPP  di  Kementerian  Pendidikan  adalah  tertakluk kepada  syarat-syarat  yang  meliputi  dua  aspek  iaitu  kelayakan  subjek  dan kelayakan anggota  terlibat.
 1. Kelayakan subjekanggota  yang  mengajar subjek  Sains  dan  Matematik  dalam  Bahasa  Inggeris  dan  mengajar  subjek Bahasa  Inggeris  boleh  dipertimbang  menikmati  faedah  ini.
 2. Kelayakan anggotaPPP  yang  layak  dipertimbangkan  untuk  BISP adalah  PPP  yang  mengajar subjek Sains  dan  Matematik dalam  Bahasa  Inggeris, mengajar  subjek  Bahasa  Inggeris  dan  PPP  yang menggunakan  kelayakan tersebut dalam  tugas rasmi  mereka. Ia terdiri daripada syarat kelayakan opsyen, syarat kelayakan mengajar dan syarat  mencapai  tahap  penguasaan  bahasa Inggeris.
Jika kedua-dua syarat ini (subjek dan anggota) dipenuhi, maka pemberian  BISP  kepada  guru tersebut boleh dipertimbangkan.

SPI MBMMBI SPI BIL 12/2011 telah membenarkan guru menggunakan bahasa Inggeris dan/atau bahasa pengantar masing-masing dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.  Ia bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan.  Bagi guru KSSR mereka perlu menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya sementara bagi guru KBSR pula mereka mempunyai pilihan sama ada mengajar subjek Sains dan Matematik dalam:
 1. BI sepenuhnya
 2. BM/ibunda sepenuhnya atau
 3. dwibahasa BM/ibunda dan BI
 • SPI ini jelas memaklumkan bahawa dasar PPSMI telah dimansuhkan dan diganti dengan dasar MBMMBI.  Ini bermakna segala hal yang berkaitan dengan PPSMI sudah tidak relevan dalam KSSR
 • Jika guru memilih pilihan 2 atau 3, maka dengan sendirinya dia tidak layak dipertimbangkan untuk dibayar BISP (kerana tidak memenuhi syarat subjek) berdasarkan punca kuasa asal iaitu Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 3/2003 (SPP ini membatalkan SPP KPM 1/2003) ada menyatakan dengan jelas tentang kelayakan anggota pada para: 
"6. Adalah ditetapkan bahawa PPP yang layak dipertimbangkan untuk BISP adalah PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris, mengajar subjek Bahasa Inggeris dan PPP yang menggunakan kelayakan tersebut dalam tugas rasmi mereka."Memandangkan pekeliling ini dikeluarkan sewaktu dalam pelaksanaan dasar PPSMI maka ramai beranggapan ia tertakluk kepada dasar PPSMI - iaitu apabila dasar PPSMI ditamatkan, maka ia juga turut tamat.  Namun sebenarnya pekeliling ini tidak bersandar kepada dasar PPSMI.  Ia masih terpakai walaupun dasar PPSMI telah ditamatkan.

Kekeliruan tersebut telah membawa ramai yang menyangka apabila dasar PPSMI digantikan dengan dasar MBMMBI, maka SPP KPM Bil 3/2003 sudah terbatal (secara beransur-ansur mengikut kohort pelaksanaan KSSR/KSSM). Maka guru yang mengajar Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik KSSR dihentikan bayaran BISP sementara guru yang mengajar BI, Sains dan Matematik dalam KBSR masih terus dibayar BISP.

Sebenarnya apabila pekeliling  MBMMBI dikeluarkan, ia menetapkan agar Sains dan Matematik tidak boleh diajar dalam Bahasa Inggeris.  Ini dengan sendirinya menyebabkan guru S&M di kohort KSSR sudah tidak layak dipertimbangkan untuk bayaran BISP kerana salah satu syarat untuk mendapat BISP ialah mesti mengajar subjek Sains dan Matematik sepenuhnya dalam BI (syarat subjek). 


*Perkara inilah yang sebenarnya diambil tindakan oleh PPD Kuala Pilah, JPN Pahang dan JPN Perak (bertarikh 16 Ogos 2011).  Juga disebut dalam mesyuarat EXCO NUTP pada 11 Februari 2012 (disertakan di bawah). 


Sehubungan itu, guru yang mengajar BI dalam KSSR  sebenarnya masih layak dipertimbangkan untuk BISP atas alasan seperti berikut:
 1. Mereka masih kekal mengajar BI dalam KSSR dan tiada sebarang perubahan dasar dari segi medium bahasa pengajaran subjek ini dalam SPI 12/2011 (berbanding dengan mata pelajaran Sains dan Matematik yang sudah tidak boleh diajar dalam medium Bahasa Inggeris)
 2. MBMMBI membatalkan semua dasar dalam PPSMI namun SPP KPM ini tidak membatalkan SPP KPM 3/2003.  Selama ini mungkin ada pihak yang mengandaikan bahawa semua dasar yang dikeluarkan berkaitan PPSMI dibatalkan dengan sendirinya apabila dasar MBMMBI mengambil alih.  Namun sebenarnya tiada satu penyataan dalam mana-mana punca kuasa yang membatalkan BISP 3/2003.

Kesimpulannya:
 1. Guru yang mengajar BI KSSR - dibayar BISP sekiranya mereka memenuhi kelayakan subjek dan kelayakan individu (rujuk syarat dalam SPP KPM 3/2003)
 2. Guru yang mengajar BI KBSR - dibayar BISP sekiranya mereka memenuhi kelayakan subjek dan kelayakan individu (rujuk syarat dalam SPP KPM 3/2003)
 3. Guru Matematik/Sains KSSR  - dihentikan bayaran BISP kerana mereka sudah tidak memenuhi syarat kelayakan subjek. 
 4. Guru Matematik/Sains KBSR yang mengajar Matematik/Sains sepenuhnya dalam BI - dibayar BISP sekiranya mereka memenuhi kelayakan subjek dan kelayakan individu (rujuk syarat dalam SPP KPM 3/2003)
 5. Guru Matematik/Sains KBSR yang mengajar sepenuhnya dalam BM atau dwibahasa - dihentikan bayaran BISP kerana mereka sudah tidak memenuhi syarat kelayakan subjek. 

Persoalan:
 1. Perlukah dibayar tunggakan BISP guru BI KSSR yang dihentikan BISPnya sewaktu awal pelaksanaan KSSR dulu?
 2. Adakah pengisian maklumat pilihan bahasa ajaran mata pelajaran Sains/Matematik untuk kelas KBSR dalam APDM sebenarnya akan digunakan untuk menyemak kelayakan BISP ini?
 3. Perlukah guru yang mengajar Sains dan Matematik tidak dalam BI sepenuhnya sejak 2011 memulangkan BISP?  Tidak sukar untuk mengesan sama ada mereka mengajar sepenuhnya dalam BI atau tidak.  Ia boleh dilakukan dengan menyemak buku latihan, buku persediaan mengajar, kertas ujian/peperiksaan dan catatan pencerapan.  Sewaktu awal pelaksanaan KSSR (2011) juga sebenarnya telah dibuat akuan bahasa yang akan digunakan oleh guru untuk mengajar subjek Mat/Sains.
Adakah yang dimaksudkan dengan mengajar sepenuhnya dalam BI meliputi kertas soalan, bahasa komunikasi, latihan, buku persediaan mengajar?

No comments:

Post a Comment