... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

5.5.11

Wajah-wajah pemain dan pegawai

Raja Maimunah

Idris Abd. Rahman

Hajah Norlia Daya

Hajah Wan Nor Fadriah
No comments:

Post a Comment