... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

17.12.10

Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (PKS-SKPM)

Melalui surat dari Pejabat Ketua Pengarah pelajaran Malaysia KP(JNJK)1100/4/C (38) bertarikh 2 Disember 2010 telah meminta semua sekolah melaksanakan PKS-SKPM berdasarkan pencapaian sekolah tahun 2010. Sehubungan itu, pihak sekolah perlu mengisi keputusan PKS-SKPM secara online di laman sesawang www.moe.gov.my/nkra di antara 15 hingga 21 Disember 2010 bagi sekolah rendah.
Pihak sekolah diminta untuk melaksanakan PKS-SKPM dengan telus dan teliti agar keputusannya dapat menggambarkan prestasi sekolah dengan tepat.
Penggunaan SKPM yang bari iaitu SKPM 2010 untuk penilaian tahun 2011 akan dimaklumkan kemudian.

No comments:

Post a Comment