... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

27.1.10

A chain is only as strong as its weakest link

A chain is only as strong as its weakest link

No comments:

Post a Comment